Cahit Arf Bilgi Merkezi Paydaş Anketi
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Stratejik Planlama çalışmaları kapsamında, paydaş Kurumların ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından sunulan bilgi ve belge erişim hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek ve bu yolla sizlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla hazırlamış olduğumuz anketimize yapacağınız katkı için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Kurum Adı :
Mesleğiniz ve Kurumdaki Pozisyonunuz :  Lütfen anketi Kurumunuz adına doldurunuz!!
Eğitim Düzeyiniz :
ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından sunulan bilgi hizmetlerinden ne ölçüde haberdarsınız?

Çok  Büyük Ölçüde  Yeterince  Az  Hiç

 
ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi hakkında sahip olduğunuz bilgiyi hangi yolla edindiniz?

ULAKBİM web sayfasından (www.ulakbim.gov.tr)
TÜBİTAK ile yürüttüğümüz ortak çalışma ve/veya projeler sayesinde
Yazılı ve görsel basın organlarından
Diğer

 
Kurumunuzda bilimsel bilgi kaynaklarından ve veri tabanlarından yararlanan mevcut araştırmacı sayısı
Var ise Kurumsal olarak abone olduğunuz elektronik ve basılı bilgi kaynaklarını Kurumunuz için önem sırasına göre belirtiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kurumunuzun Cahit Arf Bilgi Merkezi ile ilişki düzeyini belirtiniz.
 
Cahit Arf Bilgi Merkezi Hizmetleri Kullanım Sıklığı
Konu ve Atıf Tarama Hizmetleri Her Zaman Bazen Hiç Bir Zaman
Uzaktan Belge Sağlama Hizmetleri Her Zaman Bazen Hiç Bir Zaman
Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri Her Zaman Bazen Hiç Bir Zaman
Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Her Zaman Bazen Hiç Bir Zaman
TÜBİTAK EKUAL Her Zaman Bazen Hiç Bir Zaman
Ulusal Veri Tabanları Her Zaman Bazen Hiç Bir Zaman
Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu Her Zaman Bazen Hiç Bir Zaman
Danışma Hizmetleri Her Zaman Bazen Hiç Bir Zaman
Web Sayfası Her Zaman Bazen Hiç Bir Zaman
Diğer Her Zaman Bazen Hiç Bir Zaman

Cahit Arf Bilgi Merkezi bilgi hizmetlerinin Kurumunuzda tanıtılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?

Evet
Hayır

ULAKBİM hakkında sahip olduğunuz imaj ve görüşünüzü aşağıdaki boyutlara göre değerlendiriniz.
5 (Çok İyi)4321 (Çok Kötü)

Topluma Yararlılık 5 4 3 2 1
Prestij ve Saygınlık 5 4 3 2 1
Bilimsel Araştırmalara Katkısı 5 4 3 2 1
Teknolojik Kolaylık 5 4 3 2 1
Elektronik Okur Yazarlık 5 4 3 2 1
Kendini Yenileme 5 4 3 2 1
Dış Kurumlarla İşbirliği 5 4 3 2 1
Altyapı, Donanım, Bina İmkanları 5 4 3 2 1
Bilgiye Kısa Zamanda Ulaşabilme 5 4 3 2 1
İlgili Kişilere Kolay Ulaşım 5 4 3 2 1
Hizmet Kalitesi 5 4 3 2 1

ULAKBİM ile Kurumunuzun ortak veya benzer hizmet alanları var mı? Var ise kısaca belirtiniz.
 
Cahit Arf Bilgi Merkezi ile Kurumunuz arasında etkin bir iletişim ve olası işbirliği alanları için var ise önerilerinizi belirtiniz ?
 
Görüş ve Önerileriniz