TÜBİTAK Açık Arşivi

-A +A

TÜBİTAK Kurumsal Arşivi Nedir?

TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte/sonuçlanmış olan projelerin sonuçlarını içeren herhangi bir sunum veya yayın (makale, kitap, bildiri, tez vb.) ile bunlara ait araştırma verileri, TÜBİTAK ilgili birimleri ile enstitülerinde çalışanlar tarafından üretilen TÜBİTAK adresli yayınlar ile bunlara ait araştırma verileri, UBYT'den teşvik almış olan Türkiye adresli yayınlar ile bunlara ait araştırma verileri ile Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı (TRUBA) projesi kapsamında yapılan yayınlara ait veriler ile bu yayınlara ait araştırma verileri, TÜBİTAK Akademik Dergilerinde yayınlanan makaleler ile bu makalelere ait araştırma verilerinin uygun bir veri tabanı yapısı içerisinde uzun süreli saklandığı, korunduğu, yönetilebildiği, taranabildiği ve ücretsiz erişim sağlayan bir Arşiv olarak hizmet verecektir.  

TÜBİTAK’ın entelektüel birikimini dijital ortamda bir arada toplayacak, Kurumun araştırma sonuçları üzerindeki kontrolünü sağlamlaştıracaktır. 

TÜBİTAK Kurumsal Arşivi Kapsam Taslağı

İçerikte yer alacak koleksiyon;

 • TÜBİTAK tarafından fonlanan projelere ait;
 • Sonuç raporların tam metinleri (zorunlu)
 • Araştırma verileri (metadata: zorunlu – tüm veri: gönüllü)
 • Projeden üretilen yayınların yazar kopyaları (zorunlu)
 •   Yayın türleri: makale, patent, bildiri, bağlantılı ek dosyalar ve diğer
 • UBYT tarafından fonlanmış yayınlar
 • Yazar kopyaları (zorunlu)
 • Araştırma verileri (gönüllü)
 • TÜBİTAK ve alt birimlerince üretilmiş TÜBİTAK adresli yayınlar
 • Yazar kopyaları (zorunlu)
 • Araştırma verileri (metadata zorunlu/tüm veri gönüllü)
 • Yazar kopyaları (zorunlu)
 • Araştırma verileri (metadata zorunlu/tüm veri gönüllü)
 • TÜBİTAK Akademik Dergilerinde yayınlanan makaleler 

           Yazar kopyaları (zorunlu)

 • Araştırma verileri (metadata zorunlu/tüm veri gönüllü)
24.09.2018