Özel Eğitim Öğretim Programları Tamamlanarak Kamuoyunun Görüşlerine Sunuldu.

-A +A

TÜBİTAK ULAKBİM ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle özel eğitim derslerine yönelik öğretim programları geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Özel eğitim ile engelli çocuklarımızın günlük yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilen, üretken ve mutlu birer vatandaş olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda TÜBİTAK ULAKBİM ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle erken çocukluk döneminden başlayarak çeşitli okul türleri ve kademelerde yer alan özel eğitim derslerine yönelik öğretim programları geliştirme çalışmaları yapılmıştır.

Yenilikçi bir bakış açısıyla bilimsel temeller üzerine inşa edilen program geliştirme çalışmalarına özel eğitim alanında uzman 45 akademisyen ile 43 öğretmen katılmıştır. Öğretim programı hazırlama sürecinde programların çocuklarımızın ihtiyaçlarına duyarlı, alandaki yeni gelişmeleri yansıtan, öğretmen dostu programlar olmasına özen gösterilmiştir.

Program geliştirme çalışmaları kapsamında; erken çocukluk (0-36 ay) ve okul öncesi (37-78 ay) dönemleri için tüm yetersizlik alanlarına yönelik ilk kez öğretim programları hazırlanmıştır. Orta-ağır zihinsel engeli, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin öğrenim gördüğü I, II ve III. kademelere ait (ilkokul, ortaokul ve lise) dersler için 29 adet öğretim programı geliştirilmiştir. Ayrıca, az gören / görmeyen öğrenciler için de beden eğitimi ve spor grubu dersine yönelik kademe bazlı 3 adet öğretim programı hazırlanmıştır.

Çalışmaları tamamlanan 34 adet yeni öğretim programı ile özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımıza sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Uygulama kararı öncesinde paydaşların ve kamuoyunun görüş, öneri ve katkılarına sunulan öğretim programları http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx adresi üzerinden paylaşıma açılmıştır.

28.11.2017