TBYG 1981-2006

-A +A

Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (1)

Önsöz

Teşekkür

Önemli Açıklama

Giriş

                                                         

kitap
Bölüm 1 Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri 1981-2006: Genel Toplamlar ve Karşılaştırmalar
1.1 Türkiye dahil 28 ülke ve Latin Amerika, Asya-Pasifik (Japonya dahil), Asya-Pasifik (Japonya hariç), Avrupa Birliği, OECD ülkeleri ve bütün ülkelere ait (Dünya Toplamı), 1981-2006 yılları arasındaki Toplam Yayın Sayısı (YS), Katkı Oranı (KO), Toplam Atıf Sayısı (TAS) ve Etki Değeri (ED) verileri.
1.2 Türkiye' nin 24 Bilim Dalı’nda 1981-2006 döneminde toplam YS, AS ve ED verileri.
1.3 Türkiye' nin 106 Alt Bilim Dalı’nda 1981-2006 döneminde toplam YS, AS ve ED verileri.
1.4 Türkiye dahil 28 ülke, 5 grup ve Dünya toplamına ait (1981-2006) yıllık YS, AS ve ED verileri.
1.5 Türkiye' nin 1981-2006 döneminde 24 Bilim Dalı’na ait yıllık toplam YS, AS ve ED verileri.
1.6 Türkiye' nin 1981-2006 döneminde 106 Alt Bilim Dalı’na ait yıllık toplam YS, AS ve ED verileri.
1.7 Türkiye dahil 28 ülke, 5 grup ve Dünya toplamına ait 1981-2006 yılları arasında 5 yıllık dönemler
halinde YS, AS, ED ve KO verileri.
1.8 Türkiye' ye ait 1981-2006 döneminde 106 Alt Bilim Dalı bazında 5 yıllık dönemler
halinde toplam YS, AS, ED verileri.
   
Bölüm 2 Türkiye Enstitüler (Kurumlar) Bazında Bilimsel Yayın Göstergeleri (1981-2006)
2.1 Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde bütün bilim dallarında yaptığı toplam YS, AS ve ED
verileri.
2.2 Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS ve ED verileri.
2.3 Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde bütün bilim dallarında yıllık yaptığı toplam YS, AS ve ED verileri.
2.4 24 Alt Alan kapsamında Türkiye Kurumlarının yıllık toplam yaptığı YS, AS ve ED verileri.
2.5 Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde bütün bilim dallarında 5 yıllık dönemler halinde
yaptığı toplam YS, AS ve ED verileri.
2.6 24 Alt Alan kapsamında Türkiye Kurumlarının 5 yıllık dönemler halinde toplam yaptığı YS, AS ve
ED verileri.
   
Bölüm 3 Türkiye Genel Atıf Göstergeleri (1981-2006)
3.1 Türkiye' nin 1981-2006 döneminde bütün bilim dalları bazında “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” yapılan toplam YS, AS verileri. Burada verilen Yayın Sayısı değerleri sadece atıf yapılan yayınların sayısını göstermektedir.
3.2 Türkiye' nin 1981-2006 döneminde 24 ayrı Bilim Dalı bazında “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” yapılan toplam YS, AS ve ED verileri. Burada verilen Yayın Sayısı değerleri sadece atıf yapılan yayınların sayısını göstermektedir.
3.3 Türkiye' nin 1981-2006 döneminde 24 ayrı Bilim Dalı bazında yıllık “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” yapılan toplam YS, AS ve ED verileri. Burada verilen Yayın Sayısı değerleri sadece atıf yapılan yayınların sayısını göstermektedir.
3.4 Türkiye' nin 1981-2006 döneminde bütün bilim dalları bazında 5 yıllık dönemler halinde “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” yapılan toplam YS, AS ve ED verileri. Burada verilen Yayın Sayısı değerleri sadece atıf yapılan yayınların sayısını göstermektedir.
3.5 Türkiye' nin 1981-2006 döneminde 24 ayrı Bilim Dalı bazında 5 yıllık dönemler halinde “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” yapılan toplam YS, AS ve ED verileri. Burada verilen Yayın Sayısı değerleri sadece atıf yapılan yayınların sayısını göstermektedir.
   
Bölüm 4 Türkiye Enstitü (Kurumlar) Bazında Atıf Göstergeleri (1981-2006)
4.1 Türkiye' ye ait en çok yayın yapan 80 kuruma ait, tüm bilim alanlarında “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” atıf göstergelerine ait veriler.
4.2
4.3 Türkiye' ye ait en çok yayın yapan 80 kuruma ait, tüm bilim alanlarında yıllık toplam “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” atıf göstergelerine ait veriler.
4.4 Türkiye' ye ait en çok yayın yapan 80 kuruma ait, 24 billim dalı bazında yıllık toplam “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” atıf göstergelerine ait veriler.
4.5 Türkiye' ye ait en çok yayın yapan 80 kuruma ait, tüm bilim alanlarında 5 yıllık dönemler halinde
toplam “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” atıf göstergelerine ait veriler.
4.6 Türkiye' ye ait en çok yayın yapan 80 kuruma ait, 24 bilim dalı bazında 5 yıllık dönemler halinde toplam “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” atıf göstergelerine ait veriler.
   
Bölüm 5 Türkiye' nin Yayın İşbirliği Analizi (1981-2006)
5.1 Türkiye Kurumlarının bütün bilim alanlarında, 1981-2006 döneminde birbirleri ile yaptıkları yıllık
ortak yayın sayısı verileri.
5.2 Türkiye Kurumlarının 24 ayrı Bilim Dalı bazında, 1981-2006 döneminde birbirleri ile yaptıkları yıllık ortak yayın sayısı verileri.
5.3 Türkiye Kurumlarının bütün bilim alanları bazında 42 ayrı ülke ile, 1981-2006 yılları arasında yapmış olduğu yıllık toplam ortak yayın sayılarına ait veriler.
5.4 Türkiye Kurumlarının 24 ayrı Bilim Dalı bazında 42 ayrı ülke ile, 1981-2006 yılları arasında yapmış olduğu yıllık toplam ortak yayın sayılarına ait veriler.
   
Bölüm 6 Türkiye' nin Dergi Etki Değerleri (DED) Konu Kategorilerine göre Bilimsel Yayın Göstergeleri
6.1 Türkiye' nin 1981-2006 döneminde bütün bilim alanlarında DED Konu Kategorilerine göre toplam YS, AS ve ED (makale başına toplam atıf sayısı) verileri.
6.2 Türkiye' nin DED Konu Kategorilerine göre 1981-2006 döneminde her yıl için toplam YS, AS ve ED (makale başına toplam atıf sayısı) verileri.
   
Bölüm 7 WoS Veri Tabanında Sosyal ve Beşeri Bilimler Atıf Fihristinde Türkiye' nin Bilimsel Yayın Göstergeleri
7.1 A&HCI kapsamındaki tüm bilim dalları için (1981-2006) yıllık toplam YS, AS ve ED verileri.
7.2 A&HCI kapsamındaki tüm bilim dalları için (1981-2006) 5 yıllık dönemler halinde toplam YS, AS ve ED verileri.
7.3 SSCI kapsamındaki tüm bilim dalları için (1981-2006) yıllık toplam YS, AS ve ED verileri.
7.4 SSCI kapsamındaki tüm bilim dalları için (1981-2006) 5 yıllık dönemler halinde toplam YS, AS ve ED verileri.
   

EK1

 

EK2

 

EK3

 

EDİTÖRLÜK NOTU