CABİM Toplantıları

-A +A

CABİM Eğitim ve Etkinlikler 

 • 19,21,22,23 Mart 2012 "İstanbul, İzmir, Ankara ve Eskişehir"
  iThenticate Veri Tabanı Kullanıcı Eğitimi
 • 9 Şubat 2012 "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara"
  ULAKBİM Bilgiye Erişim Hizmetleri Kullanıcı Eğitimi
 • 19 Ekim 2011 "TÜBİTAK UEKAE G222 Yazılım ve Veri Mühendisliği, Ankara"
  Kalite Sistem Yöneticileri Toplantısı
 • 3-5 Ekim 2011 "Azerbaycan Devlet Aqrar Üniversitesi, Gence" Bilgi Sistemlerinde İşbirliği Toplantısı
 • 30 Eylül 2011 "Milli Kütüphane Başkanlığı, Ankara" TÜBESS Eğitim Toplantısı
 • 20-23 Eylül 2011 "Bilgi Üniversitesi, İstanbul" COLLNET 2011
 • 24 Haziran 2011 "TÜBİTAK, Ankara" 1.Ulusal Bibliyometri Semineri
 • 17 Haziran 2011 "Özyeğin Üniversitesi, İstanbul" TÜBESS İstanbul Çalıştayı
 • 22 Nisan 2011 "TÜBİTAK, Ankara" TÜBESS Çalıştayı
 • 20 Nisan 2011 "Rixos Otel, Ankara" TÜBİTAK Başarı Öyküleri Paylaşım Günleri
 • 14 Nisan 2011 "Sayıştay Başkanlığı, Ankara" CABİM Ürün ve Hizmetleri Kulanıcı Eğitimi
 • 29/30 Mart 2011 "TÜBİTAK, Ankara" Incites Kulanıcı Eğitimi
 • 21/22 Mart 2011 "Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon"
  Turkish Journal Of Fisheries and Aquatic Sciences Editörler Çalıştayı

EKUAL Eğitim ve Toplantıları

Eğitim Takvimleri [2013] | [2012] |[2011] | [2010] | [2009] | [2008]

Online Eğitim Takvimi

Yıl içerisinde yapılmış ve yapılacak olan eğitimlere ait ayrıntılı bilgiye üstteki bağlantılardan erişebilirsiniz.

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL Yıllık Toplantıları

Ulusal Veri Tabanları Toplantıları

Tıp Veri Tabanı Toplantıları

[11]  [10] | [9] | [8] | [7] | [6] | [5] | [4] | [3] | [2] | [1]

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Toplantıları

 • Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı Sunumları

[5] | [4] | [3] | [2] | [1]

Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Toplantıları

 • Yaşam Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Çalıştayı

[4] | [3] | [2] | [1]

Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Toplantıları