ISI Web of Science (WoS)'da İndekslenen Türkiye Adresli Bilimsel Dergiler

-A +A

ISI Web of Science veri tabanlarında yer almak üzere, Ulusal Veri Tabanlarında dizinlenen dergilerin ULAKBİM tarafından Thomson Reuters firmasına önerilmesi hizmeti, 2013 yılından itibaren işlemlerin takibinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, aşağıda belirtildiği şekilde yürütülmektedir.

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları'nda dizinlenen dergiler ISI Web of Science'a kendileri başvuracaklardır. Dergilerin söz konusu firma tarafından yapılacak değerlendirilme aşamasında, firmadan gelebilecek soru ve bilgi talepleri ULAKBİM tarafından karşılanarak ulusal veri tabanlarında yer alan dergilere referans olunacaktır.

WoS dizinleri başvuru için detay bilgi adresinde yer almaktadır.

Adres: Publication Processing Department
Thomson Reuters
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia, PA 19130
USA