TÜBİTAK Açık Arşivi

-A +A

TÜBİTAK Kurumsal Arşivi Nedir?

TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte/sonuçlanmış olan projelerin sonuçlarını içeren herhangi bir sunum veya yayın (makale, kitap, bildiri, tez vb.) ile bunlara ait araştırma verileri, TÜBİTAK ilgili birimleri ile enstitülerinde çalışanlar tarafından üretilen TÜBİTAK adresli yayınlar ile bunlara ait araştırma verileri, UBYT'den teşvik almış olan Türkiye adresli yayınlar ile bunlara ait araştırma verileri ile Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı (TRUBA) projesi kapsamında yapılan yayınlara ait veriler ile bu yayınlara ait araştırma verileri, TÜBİTAK Akademik Dergilerinde yayınlanan makaleler ile bu makalelere ait araştırma verilerinin uygun bir veri tabanı yapısı içerisinde uzun süreli saklandığı, korunduğu, yönetilebildiği, taranabildiği ve ücretsiz erişim sağlayan bir Arşiv olarak hizmet verecektir.  

TÜBİTAK’ın entelektüel birikimini dijital ortamda bir arada toplayacak, Kurumun araştırma sonuçları üzerindeki kontrolünü sağlamlaştıracaktır. 

TÜBİTAK Kurumsal Arşivi Kapsam Taslağı

İçerikte yer alacak koleksiyon;

 • TÜBİTAK tarafından fonlanan projelere ait;
 • Sonuç raporların tam metinleri (zorunlu)
 • Araştırma verileri (metadata: zorunlu – tüm veri: gönüllü)
 • Projeden üretilen yayınların yazar kopyaları (zorunlu)
 •   Yayın türleri: makale, patent, bildiri, bağlantılı ek dosyalar ve diğer
 • UBYT tarafından fonlanmış yayınlar
 • Yazar kopyaları (zorunlu)
 • Araştırma verileri (gönüllü)
 • TÜBİTAK ve alt birimlerince üretilmiş TÜBİTAK adresli yayınlar
 • Yazar kopyaları (zorunlu)
 • Araştırma verileri (metadata zorunlu/tüm veri gönüllü)
 • Yazar kopyaları (zorunlu)
 • Araştırma verileri (metadata zorunlu/tüm veri gönüllü)
 • TÜBİTAK Akademik Dergilerinde yayınlanan makaleler 

           Yazar kopyaları (zorunlu)

 • Araştırma verileri (metadata zorunlu/tüm veri gönüllü)

Araştırma Verilerinin Yönetimi Anket Raporu (PDF)

TÜBİTAK -ULAKBİM Kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayın ve veriye herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi; bu yayın ve verinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması; açık erişim uygulamaları için gereken politika, strateji, mevzuat, standart ve yazılım alt yapılarının kurulması amacı ile çalışmalarına devam etmektedir.

Bu kapsamda TÜBİTAK Açık Arşivi çalışmaları başlatılmış, bu çalışmalara dayanak oluşturmak ve araştırmacıların Açık Veri ile ilgili tutum, davranış ve bilgi düzeylerini belirlemek üzere bir anket çalışması planlanmıştır. Anket soruları Araştırma verilerinin yönetimi konusunda uzmanlaşmış olan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümünden Dr. Güleda Doğan ile Dr. Zehra Taşkın tarafından hazırlanmıştır.  Anket ULAKBİM tarafından ARBİS’e kayıtlı kullanıcılardan “Akademisyen” listesi  çekilerek ve Lime Survey uygulaması kullanılarak  37.223 kişiye gönderilmiştir. Anket sonuçları Dr. Güleda Doğan ile Dr. Zehra Taşkın’ tarafından rapor haline getirilmiştir.