Eğitim Teknolojileri Hizmetleri

-A +A

Bilgi Toplumu Stratejisi Planında bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim süreçlerinin temel araçlarından biri olarak kullanılması hedef olarak belirlenmiş ve öğrenci ve öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanmalarının sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

MEB’in talepleri doğrultusunda ele alınan ve bu stratejik hedefe yönelik eğitim teknolojileri projelerinden yazılım ve teknoloji geliştirme ile eğitim içeriği geliştirme çalışmaları ULAKBİM Eğitim Teknolojileri Birimi bünyesinde yürütülmektedir.

MEB ile yapılan protokol kapsamında Eğitimde FATİH Projesi çalışmalarında MEB’in ihtiyaç duyduğu yazılımların ve teknolojilerin geliştirilmesi ve eğitim içeriklerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar 2012 yılından itibaren ETB’de sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında MEB’in ortaokul ve lise düzeyi öğrencilerine dağıtımına başlanan tablet bilgisayarlar ve bütün okullardaki sınıflara yerleştirilmesi planlanan etkileşimli tahtalarda öğrencilerin kullanımına sunulacak eğitim içeriklerine yönelik çalışmalar her yıl MEB ile planlaması yapılan ve ihtiyaçlar doğrultusunda başlatılan projeler kapsamında sürdürülmektedir. Tablet bilgisayar ve etkileşimli tahtalarda çalışacak yazılımların geliştirilmesi ve kullanılacak prototip ürün analizi, tasarımı ve satın alınması çalışmaları ETB’nin koordinasyonunda yapılmaktadır.