TRUBA

-A +A

TÜBİTAK ULAKBİM, kuruluşundan itibaren sırası ile araştırma ağları, yüksek başarımlı hesaplama, veri yoğun hesaplama ve bilimsel veri ambarları servislerini sunmaktadır. Sağlanan hizmetlere günümüz itibarı ile bakıldığında e-Altyapıların sürekli ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli bütün bileşenleri içerdiği görülmektedir. Bulut hesaplama ve Yeşil Bilişim Teknolojileri (Green IT) gibi yeni teknolojik gelişmelere yönelik projeler, merkezler ve üretilen politikalar yakından takip edilerek e-Altyapının tüm bileşenleriyle birlikte çalışılabilirliğine büyük önem verilmektedir.

Yüksek başarımlı hesaplama, veri yoğun hesaplama, bilimsel veri ambarları ve bulut hesaplama gibi servisler TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek Başarımlı Hesaplama Grubu tarafından işletimi yapılmakta olan ve 2010 yılı sonuna kadar TR-Grid, 2011 itibariyle TRUBA olarak adlandırılan altyapıda sağlanmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM, 2003 senesinde kurum bütçesi ile satın aldığı 128 adet PC ile yüksek başarımlı hesaplama çalışmalarına başlamış, daha sonra gerek ulusal araştırmacılardan gelen talep, gerekse uluslararası projelerde kazanılan deneyim ve başarıların etkisiyle TUGA (Türk Ulusal Grid Altyapısı / TR-Grid) projesini gerçekleştirmiştir. TÜBİTAK Bilim Kurulu onayı ile TARAL kapsamında desteklenen TUGA projesi kapsamında 2006-2008 döneminde altyapı desteklenmiş ve önemli ölçüde genişletilmiştir.

2009 yılında DPT Araştırma Altyapısı Proje Çağrısına başvurularak “TR-Grid Araştırma e-Altyapısının Güçlendirilmesi” projesi sunulmuştur. Bu proje kapsamında eski adı ile TR-Grid olarak adlandırılan TRUBA, 2011 yılı sonuna kadar DPT tarafından desteklenmiştir. 2012 yılından itibaren bir önceki projenin devamı niteliğindeki “Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısını Güçlendirme” projesi ile Kalkınma Bakanlığı’ndan alınan destek ile altyapının genişletilmesi ve mevcut teknolojilerle güncelleştirilmesi sürdürülmektedir.

TRUBA, 50 farklı fazla üniversiteden 900 araştırmacıya bilimsel çalışmalarına katkıda bulunmak üzere doğrudan hizmet veren, farklı kamu kurumları ve araştırma enstitüleriyle ortak projeler gerçekleştirilen ve son altı yılda 10 Avrupa Birliği Çerçeve Program Projesinde yer alınmasını sağlayan ulusal anlamada stratejik önemi çok büyük ve benzersiz bir Ulusal e-Altyapıdır.

Kurulu olan ve geliştirilen Ulusal e-Altyapının uluslararası düzeye rekabetçiliği sağlayacak şekilde gelişmesi ve geliştirilmesine destek verebilecek halde güçlendirilmesi için TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde bulunan TRUBA Danışma Kurulu ile birlikte hareket edilmektedir. TRUBA Danışma Kurulu 2010 Temmuz ayında TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur. TRUBA Danışma Kurulunda DPT, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu, savunma sanayii ve özel sektörden temsilciler yer almaktadır. TRUBA Danışma Kurulu Türkiye’de e-Altyapıların bütün paydaşları için strateji, politika ve teknik danışmanlık sağlayan ulusal anlamda ve çoğu ülkede benzeri olmayan bir kuruldur.