Üye Olunan Kuruluşlar

-A +A

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) Açık Erişim Konsorsiyumu)

Ülkelerin ve kurumların mevcut YEF (Yüksek Enerji Fizik) dergilerine ödedikleri parayı merkezileştirerek bu dergilerde yer alan YEF makalelerinin açık erişim olarak katılımcı ülkelere açılması amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir konsorsiyum olan Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics / SCOAP3 bir açık erişim projesidir ve ULAKBİM tarafından desteklenmektedir. ULAKBİM, SCOAP3 konsorsiyumuna üye olan 46 ülkeden biridir.

Daha ayrıntılı bilgi için https://scoap3.org/

 


RIPE NCC(Reseaux IP Europens Network Coordination Center)

Avrupa bölgesindeki IP adresi dağıtım yetkilisi RIPE NCC organizasyonudur. RIPE NCC elindeki IP adres bloklarını ise Avrupa'daki ülkelerde oluşturulan Yerel Internet Kayıt Merkezleri aracılığı ile dağıtmaktadır. ULAKBİM, 1 Aralık 1998 tarihinde RIPE NCC ile Standart Servis Anlaşması imzalayarak Yerel Internet Kayıt Merkezi olmuştur. Bu anlaşma ile ULAKBİM'e RIPE tarafından ULAKNET omurgasına bağlı üniversite ve araştırma kurumlarına IP adresi dağıtım yetkisi verilmiştir.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.ripe.net 

 


TI (Trusted Introducer)

Ulusal Akademik Ağ Bilgisayar Olaylarına Müdahale Birimi (Ulak-CSIRT) Avrupa Bilgisayar Olaylarına Müdahale Takımları Topluluğunun (CERT/CSIRT - Trusted Introducer) üyesi olarak bilgi teknolojileri sistemlerini korumak için Avrupa'da faaliyet gösteren tüm CERT/CSIRT'ların bilgisayar güvenlik olaylarına karşı gösterdikleri çabaları birleştirmeyi amaçlayan bir girişime dahil olmuştur.

Daha ayrıntılı bilgi için https://www.trusted-introducer.org/

 


ICOLC (International Coalition of Library Consortia)

Uluslararası Kütüphane Konsorsiyumları Koalisyonu (ICOLC) dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 kütüphane konsorsiyumundan oluşan ve 1996'dan beri varlığını sürdüre informal bir gruptur. ICOLC, ortak ilgi alanlarıyla ilgili tartışmaları destekleyerek katılımcı konsorsiyumları bir çatı altında toplamaktadır. ICOLC yılda iki kez elektronik bilgi kaynakları, ücret politikaları ve diğer önemli konularda konsorsiyumu bilgilendirici toplantılar yapar.

Daha ayrıntılı bilgi için https://icolc.net/

 


EGI.eu (Advanced Computing Services for Research)

EGI.eu, Avrupa araştırma topluluklarını ve uluslararası işbirliklerini destleklemek için sürdürülebilir bir altyapının korrdine ve idame edilmesi için 08/02/2010 tarihinde kurulmuştur.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.egi.eu

 


GÉANT 

Avrupa Akademik ve Araştırma Ağı GÉANT, sahip olduğu benzersiz coğrafi yayılım, yüksek bant genişliği, yenilikçi hibrit ağ teknolojileri ve kullanıcı odaklı hizmet yelpazesi ile araştırma alanında gerçek anlamda küresel iş birliği imkanı sağlayan dünyanın en gelişmiş uluslararası ağı olma özelliği taşımaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için https://www.geant.org/

 


EOSC

Avrupa Açık Bilim Bulutu (European Open Science Cloud - EOSC), kullanıcılarına açık bilim uygulamalarını destekleyen hizmetler sağlayan bir altyapı geliştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Komisyonu girişimidir. Avrupa Komisyonu, Açık Bilim vizyonunu EOSC programı ile gerçekleştirmeye hedeflemektedir

Daha ayrıntılı bilgi için https://eosc-portal.eu/

 


EuroHPC

Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Ortak Girişimi (European High Performance Computing Joint Undertaking - EuroHPC), Avrupa'da Yüksek Başarımlı Hesaplama Ekosistemi geliştirmek için AB ve Avrupa ülkeleri arasında oluşturulmuş, 1 milyar Euro bütçeli ortak bir girişimdir. EuroHPC, Avrupa Birliği ve katılımcı ülkelerin, Avrupa'da Yüksek Başarımlı Hesaplama altyapısı ve süper hesaplama teknolojileri, uygulamaları ve becerilerinde rekabetçi bir inovasyon ekosistemi kurma çabalarının koordine edilmesine ve kaynakların paylaşılmasına imkan sağlayacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi için https://eurohpc-ju.europa.eu/