Üye Olunan Kuruluşlar

-A +A

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) Açık Erişim Konsorsiyumu)

Ülkelerin ve kurumların mevcut YEF (Yüksek Enerji Fizik) dergilerine ödedikleri parayı merkezileştirerek bu dergilerde yer alan YEF makalelerinin açık erişim olarak katılımcı ülkelere açılması amacıyla oluşturulmuş uluslararası bir konsorsiyum olan Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics / SCOAP3 bir açık erişim projesidir ve ULAKBİM tarafından desteklenmektedir. ULAKBİM, SCOAP3 konsorsiyumuna üye olan 46 ülkeden biridir.

Daha ayrıntılı bilgi için https://scoap3.org/

 


TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association)

TERENA organizasyonu hedefleri doğrultusunda, araştırma ve eğitim alanında kullanılacak uluslararası yüksek kaliteli bilgi ve iletişim ağının geliştirilmesi sürecinde katılımcı ve destekleyici bir rol üstlenmiştir. Söz konusu ağın açık standartlar kullanan ve mevcut olan en ileri teknoloji ile donatılmış bir yapı haline gelebilmesi için gerekli olan çalışmaları sürdürmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.terena.org

 


RIPE NCC(Reseaux IP Europens Network Coordination Center)

Avrupa bölgesindeki IP adresi dağıtım yetkilisi RIPE NCC organizasyonudur. RIPE NCC elindeki IP adres bloklarını ise Avrupa'daki ülkelerde oluşturulan Yerel Internet Kayıt Merkezleri aracılığı ile dağıtmaktadır. ULAKBİM, 1 Aralık 1998 tarihinde RIPE NCC ile Standart Servis Anlaşması imzalayarak Yerel Internet Kayıt Merkezi olmuştur. Bu anlaşma ile ULAKBİM'e RIPE tarafından ULAKNET omurgasına bağlı üniversite ve araştırma kurumlarına IP adresi dağıtım yetkisi verilmiştir.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.ripe.net 

 


CEENet (Central and Eastern European Networking Association)

CEENet organizasyonu Orta ve Doğu Avrupa'da bulunan 25 ülkenin araştırma ve eğitim ağları arasındaki işbirliği koordine etmek ve geliştirmek için kurulmuştur.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.ceenet.org

 


TI (Trusted Introducer)

Ulusal Akademik Ağ Bilgisayar Olaylarına Müdahale Birimi (Ulak-CSIRT) Avrupa Bilgisayar Olaylarına Müdahale Takımları Topluluğunun (CERT/CSIRT - Trusted Introducer) üyesi olarak bilgi teknolojileri sistemlerini korumak için Avrupa'da faaliyet gösteren tüm CERT/CSIRT'ların bilgisayar güvenlik olaylarına karşı gösterdikleri çabaları birleştirmeyi amaçlayan bir girişime dahil olmuştur.

Daha ayrıntılı bilgi için https://www.trusted-introducer.org/

 


e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group)

e-Altyapı oluşumunun temel amacı, Avrupa çapında dağıtık elektronik kaynakların kolay ve maliyet-efektif olarak paylaşılması için politik, teknolojik ve yönetsel bir çerçevenin oluşturulmasını desteklemektir. Bu alanda özel ilgi grid hesaplama, depolama ve ağ altyapısına yöneltilmiştir.

e-IRG tüm Avrupa elektronik altyapı çalışmalarından elde edilen "en iyi tecrübelerin" tavsiye edilmesi ve tanımlanması için kurulmuştur. Yapısal olarak AB ülkelerinin resmi delegelerinden oluşmaktadır. TUBITAK ULAKBIM 2007 yılından itibaren e-IRG uyesi olarak Grup çalışmalarına katılmaktadır. e-IRG, yol haritaları, "white papers" ve tavsiyeler üretmenin yanısıra, Avrupa Bilgi Topulumu yapılanmasını geleceğe yönelik olarak analiz eder.

Önemli e-IRG ilgi alanları:

  • Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programları e-Altyapıları 
    http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html]
  • Kaynak paylaşımı politikası
  • Avrupa kaynakları kayıt/ambar yapısı
  • Ulusal ve AB fonlama programlarının koordinasyonu
  • Benzer etkinliklerde işbirliği sağlamak için Avrupa ile diğer bölgeler arasında (ABD, Japonya gibi) güçlü bağlantılar ve sinerji yaratılması

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.e-irg.eu/

 


ICOLC (International Coalition of Library Consortia)

Uluslararası Kütüphane Konsorsiyumları Koalisyonu (ICOLC) dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 kütüphane konsorsiyumundan oluşan ve 1996'dan beri varlığını sürdüre informal bir gruptur. ICOLC, ortak ilgi alanlarıyla ilgili tartışmaları destekleyerek katılımcı konsorsiyumları bir çatı altında toplamaktadır. ICOLC yılda iki kez elektronik bilgi kaynakları, ücret politikaları ve diğer önemli konularda konsorsiyumu bilgilendirici toplantılar yapar.

Daha ayrıntılı bilgi için https://icolc.net/

 


EGI.eu (Advanced Computing Services for Research)

EGI.eu, Avrupa araştırma topluluklarını ve uluslararası işbirliklerini destleklemek için sürdürülebilir bir altyapının korrdine ve idame edilmesi için 08/02/2010 tarihinde kurulmuştur.

Daha ayrıntılı bilgi için http://www.egi.eu