Hesaplama

-A +A

TRUBA, birçok farklı disiplinden araştırmacıya üniversite, kamu ve endüstri ayrımı gözetmeksizin hizmet vermektedir. Dünyadaki benzer merkezler kısıtlı sayıda ve genelde büyük ölçekli projelere veya sınırlı sayıda uygulama ile araştırmacılara destek vermektedir. TRUBA’nın hizmet veren iki ulusal merkezden biri olması nedeni ile araştırmacılara sunulan hesaplama hizmetlerinin sayısı, uygulamaların sayısı ve donanım çeşitliliği oldukça fazladır. Türkiye’deki toplam araştırmacı sayısı dikkate alındığında hesaplamalı çalışan binlerce araştırmacının desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM’de 2003 senesinde kurulan ilk küme bilgisayardan beri hesaplama kaynaklarına araştırmacıların ulaşımı için bürokrasi azaltılmış ve daha kolay kullanılabilir bir altyapı sunulmaya çalışılmıştır.

TRUBA kaynakları 2013 senesi itibari ile yüksek performanslı hesaplama kümeleri, veri analizi kümeleri, OpenStack üzerinden sanal sunucu servisi ve Hadoop Map/Reduce test altyapısı hizmet vermektedir. Güncel ve detaylı bilgiye http://www.truba.gov.tr adresinden ulaşılabilir.