Araştırma Verileri Yönetimi Eğitim Programı Başarı ile Gerçekleştirildi.