DergiPark UDS Kullanıcı Eğitimi Semineri başarı ile gerçekleştirildi