EKUAL Veri Tabanları Abonelikleri Yenilendi

-A +A

ÜÇ MİLYON ARAŞTIRMACININ ERİŞİM SAĞLADIĞI TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS PROJESİ (EKUAL) VERİ TABANLARI ABONELİKLERİ YENİLENDİ.

TÜBİTAK EKUAL Projesi kapsamında 2006 yılından bu yana üniversitelerin erişimine açık bulunan ve lisans anlaşma süreleri 31/12/2018 tarihinde son bulan, Elsevier yayınevine ait ScienceDirect Freedom Collection, Scopus (makale atıf) ve Mendeley (referans yönetim) ile Clarivate Analytics’e ait Web of Science - SCI&SSCI&AHCI (makale atıf) abonelik yenileme müzakerelerinde mutabakat sağlanarak 2019-2021 dönemini kapsayacak şekilde lisans anlaşmaları imzalanmıştır. Ayrıca, bu dönemde Web of Science – Book Citation Index (kitap atıf) anlaşmaya dahil edilmiştir. Müzakereler ve lisanslama sürecinde başta veri tabanlarına erişimin kesilmeden devam etmesi noktasında ve göstermiş oldukları yapıcı katkılarından dolayı Elsevier ve Clarivate Analitics’e teşekkür ederiz.

Dünya akademik topluluğu içinde önemli yeri olan; ScienceDirect Freedom Collection yaklaşık 2200 tam metin dergiden oluşmaktadır. Türkiye akademik topluluğu tarafından, bu veri tabanından 2018 yılında 17,5 milyon makale indirilmiş ve Türkiye adresli 6564 makale, review ve proceeding yayınlanmıştır.

2018 yılı kullanım istatistiklerine bakıldığında, Scopus veri tabanında yaklaşık 1,5 milyon, Clarivate Analytics Web of Science – (SCI&SSCI&AHCI) veri tabanlarında 8,1 milyon arama yapıldığı görülmüştür. Ayrıca Mendeley referans yönetim sisteminde 150 bin kayıtlı araştırmacı bulunmaktadır.

ULAKBİM; ulusal ve uluslararası akademik bilgi üretimini artırmak, bilgi hizmetlerini ulusal ölçekte yaygınlaştırmak, akademik bilgiye erişimde araştırmacılar arasında fırsat eşitliği sağlamak ve bilimsel çalışmalar ışığında ülkemizin rekabet gücünü artırmak amacıyla 2006 yılında TÜBİTAK Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisans Projesini (EKUAL) hayata geçirmiştir.

TÜBİTAK EKUAL Projesi kapsamında sunulan içeriklere Haziran 2019 itibariyle toplam 283 kurumda yer alan yaklaşık üç milyon araştırmacı erişim sağlamaktadır.

Söz konusu lisans anlaşmalarının Türkiye akademik/araştırmacı topluluğu için hayırlı olmasını dileriz.

08.07.2019