EuroCC Projesi başarılı bir şekilde tamamlandı. EuroCC 2 resmi olarak Ocak 2023’de başlıyor

-A +A

Ulusal Yetkinlik Merkezi (NCC) Türkiye, EuroCC Projesinin ikinci yılını da başarıyla tamamladı. TÜBİTAK ULAKBİM koordinatörlüğünde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi paydaşlığında yürütülen projeye İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (İTÜ-UHeM) de dahil edilerek NCC yapısı genişletildi.

NCC, Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH)/ Yüksek Başarımlı Veri Analitiği (HPDA)/ Yapay Zekâ (AI) teknolojilerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla akademi, kamu, özel sektör temsilcilerini hedefleyen eğitim, çalıştay, bilgi günü, KOBİ webinarı ve seminer gibi birçok etkinlik düzenledi. Bu yaygınlaştırma faaliyetleriyle hem ulusal hem de uluslararası topluluklara ulaşıldı.

Ülkede YBH alanında çalışan birçok araştırmacı ve araştırma grubu EuroCC projesi kapsamında düzenlenen BAŞARIM 2022 konferansına katılım sağladı. Ayrıca Barselona Süper Bilgisayar Merkezi (BSC) ile yapılan iş birliği kapsamında Ankara ve İstanbul’da iki ayrı toplantı düzenlendi. Konsorsiyumuna Türkiye’nin de dahil olduğu pre-exascale sistem MareNostrum-5’in mimarisi, kullanıcı desteği ve uygulamalarına ilişkin çalışma toplantıları gerçekleştirildi. YBH alanında çalışan araştırmacıları EuroHPC Ortak Girişimi (EuroHPC JU) çağrıları ve Avrupa Mükemmeliyet Merkezilerine (CoE) yönlendirmek için bilgi günleri düzenlendi. 

NCC Türkiye proje kapsamında endüstri uygulama örneği olması için 29 vaka çalışması başlattı. HPC(YBH)/HPDA/AI alanlarında gerçekleştirilen vaka çalışmalarının 20'si tamamlandı ve 10’u ise başarı hikayesine dönüştü.

Vaka çalışmalarının yanı sıra NCC Türkiye, KOBİ'lerin YBH alanındaki yetkinliklerini değerlendirmek ve onlara profesyonel geri bildirim sağlamak için bir teknik rapor hazırladı. Bu çalışmanın temel amacı, KOBİ'lerin YBH alanındaki olgunluk düzeylerini belirleyen ve eksik oldukları alanlarda gerekli destek mekanizmasını tanımlayan bir metodoloji oluşturmaktır.

Türkiye olarak EuroCC Projesini 31 Aralık 2022'de başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. EuroCC Projesinin devamı (EuroCC 2) NCC mekanizmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefiyle 1 Ocak 2023'te başlayacak. EuroCC 2 projesinde akademi, endüstri ve kamu sektörünün YBH teknolojilerine teşvik yoluyla gelecekteki EuroHPC mimarilerine uyumlarını artırmak amaçlanmaktadır.

EuroCC projesi hakkında detaylı bilgi edinmek için web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

05.01.2023