EuroCC@Türkiye Ulusal YBH Yetkinlik Merkezi, “KOBİ YBH Yetkinliklerini Artırmak İçin Olgunluk Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi” Başlıklı Yeni Bir Teknik Rapor Yayınladı

-A +A

Ulusal Yetkinlik Merkezi (NCC) Türkiye, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) yetkinliklerini artırmak için YBH merkezleri, akademi ve çeşitli ortaklıklardan oluşan ilk ulusal yapıyı EuroCC Projesi kapsamında oluşturdu. Gelişmekte olan Avrupa süper bilgisayar ekosistemi için KOBİ'lerin YBH olgunluklarının geliştirilmesi amacıyla NCC Türkiye, KOBİ'lerle iş birliği yaparak üretim, ulaşım, finans ve mühendislik sektörlerinde başarı hikayeleri üretti. Bu kapsamda KOBİ iş birlikleri, EuroCC YBH deneyim seviyesi tanımları ve Bilişim Teknolojileri (BT) süreç değerlendirme standartları temel alınarak KOBİ YBH Olgunluk Modeli (SME-HPC-MM) geliştirildi. Olgunluk modeli, KOBİ'lerin Avrupa YBH (EuroHPC) ekosistemine katılımını destekleyen bir yapıya sahip olup ayrıca KOBİ'lerin YBH süreç iyileştirmelerine rehberlik ederek Yetkinlik Merkezi-KOBİ iş birliklerini geliştirebilecektir.

Teknik dokümana Aperta Türkiye Açık Arşivinden erişim sağlanabilmektedir.

https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252069#.Y4Stfy3Olqs

08.12.2022