Özel Çocuklarımızla Güzel Bir Geleceğe!

-A +A

TÜBİTAK ULAKBİM ve MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle 3 Ocak 2017 tarihinde yürütülmeye başlanan proje kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik eğitim materyalleri geliştirme çalışmaları geçtiğimiz nisan ayında tamamlandı.

TÜBİTAK ULAKBİM koordinatörlüğünde, alanında uzman 42 akademisyen ve 30 öğretmenin görev aldığı çalışmalar kapsamında, erken çocukluk döneminden başlayarak çeşitli okul türleri ve kademelerde yer alan özel eğitim derslerine yönelik eğitim materyalleri geliştirildi. Çalışmalar, aynı proje kapsamında 2018 yılında geliştirilen ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan özel eğitim öğretim programları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Erken çocukluk ve okul öncesi dönemde tüm yetersizlik alanları, I, II ve III. kademelerde (ilkokul, ortaokul ve lise) orta-ağır zihinsel engeli ve otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin öğrenim gördüğü dersler, az gören/görmeyen öğrencilerin beden eğitimi ve spor grubu dersleri kapsamında toplam 111 adet eğitim materyali hazırlandı.

Ders kitabı, öğretmen kılavuz kitapları, etkinlik kartları, veli kılavuzu ve öykü kitapları gibi farklı türlerde hazırlanan materyaller ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın iletişim becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini, sosyal becerilerini ve öz bakım becerilerini geliştirerek onların hayata hazır, kendisine yeten, mutlu bireyler olmaları hedeflenmektedir.

Eğitim aracı olarak onaylanan materyallere MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ‘Özelim Eğitimdeyim’ uygulaması üzerinden erişilebilmektedir.

06.05.2020