Özel Yetenekliler Öğretim Programları Geliştirme 4. Çalıştayı Gerçekleştirildi

-A +A

TÜBİTAK ULAKBİM ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen özel yeteneklilere yönelik öğretim programı geliştirme çalış­maları kapsamında düzenlenen Özel Yetenekliler Öğretim Programları Geliştirme 4. Çalış­tayı, 05-09 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

MEB ve TÜBİTAK temsilcileri, program geliştirme uzmanları, alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerin katılımıyla 5 gün süren çalıştayda lise düzeyi için geliştirilen öğretim programları grup içi çalışmalar ile değerlendirildi. Ayrıca belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda öğretim programlarının disiplinler arası bağlantılarının kurulması amacıyla incelemelerin yapılması kararlaştırıldı.

Fotoğraflar

12.11.2018