TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu, WoS Türkiye Adresli Dergiler-Türkiye’nin Bilim Diplomasisi Editörler Çalıştayına katıldı

-A +A

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Web of Science Türkiye Adresli Dergilerin editörlerinin katıldığı çalıştay 29 Şubat 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in açış konuşmasıyla başlayan programda TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat SATOĞLU, “Ulusal Yayınlarda Nitelik” konulu bir sunum ile katılımcılara seslendi.

Akademik yayınlarda şeffaflığın önemli bir kalite ölçütü olduğunu ifade eden Satoğlu, şeffaf bir yayın için veri erişimi ve paylaşımına, çıkar çatışmalarının ve analiz yöntemlerinin açıklanmasına, araştırma sürecinin etik standartlara uygunluğuna dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Satoğlu nitelikli bir yayın için bilgi ve tecrübe paylaşımının, uluslararası ve kurumsal iş birliklerinin, kaynak ve altyapı paylaşımının önemli bir kıstas olduğunu söyledi.

Günümüzde akademisyenlerin açık erişimi sağlayan ve kısa sürede yayın yapan açık erişimli dergileri tercih etmeye başladıklarını ifade eden M. Mirat Satoğlu, açık bilimin toplumsal faydayı artırdığını, iş birliklerini teşvik ederek küresel sorunların ele alınmasına yardımcı olduğunu, inovasyon kapsamını çeşitlendirdiğini, bilgilerin tekrarlanma olasılığını azalttığını ifade etti.

Çalıştayda Web of Science Türkiye Adresli Dergilerin editörleri, editör yardımcıları ve sorumluları da tecrübelerini paylaşarak önemli katkılarda bulundular.

Fotoğraflar

07.03.2024