TÜBİTAK ULAKBİM’den üniversite ve araştırma kurumlarımıza bir destek daha: Wiley Yayınevi ile ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla (Read & Publish)” anlaşması imzalandı

-A +A

TÜBİTAK ULAKBİM olarak ülkemiz araştırmacılarının nitelikli bilgiye ulaşmalarını sağlamak, bilgiye erişimde fırsat eşitliğini sunmak ve üniversitelerin kütüphane bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla 2006 yılında uygulamaya geçirdiğimiz EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) Projesi ile faaliyetlerimize devam ediyoruz.

EKUAL Projesi kapsamında ülkemiz araştırma kurumlarının akademik içerikli elektronik bilgi kaynaklarına etkin ve yaygın erişimlerinin sağlanması, ulusal ve uluslararası bilimsel yayın üretiminin etkinleştirilmesi amacıyla dünyanın önde gelen yayınevleri ve veri tabanı üreticileri ile ulusal lisans anlaşmaları ve çalışmaları yapıyoruz.

Bu çerçevede, bilimsel dergi yayıncılığında yeni bir model olarak gelişen ve dünyada gittikçe yaygınlaşan ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” (Read & Publish) anlaşmasını TÜBİTAK ULAKBİM olarak imzaladık. Wiley Yayınevi ile 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde Şubat 2023 tarihinde imzalanan bu anlaşma ile Türkiye’deki bütün üniversiteler, Wiley Yayınevinin yaklaşık 1400 e-dergisine erişim sağlayabilecekler. Bununla birlikte Wiley Hibrit ve Gold dergilerinde (Hindawi hariç) Türkiye adresli makalelerden Q1 ve Q2 grubu dergilerde yayın kabulü almış olan Research Article, Review Article, Data Article ve Rapid Publicaitions türündeki makalelerin, hiçbir Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacak. Anlaşma, ülkemizin bilimsel yayınlarının görünürlüğünü ve etkisini artıracaktır. Anlaşma kapsamındaki yıllık açık erişim kotalarıyla Türkiye’den Wiley dergilerinde yapılan yayınların yarıdan fazlasının açık erişimli olması sağlanacaktır.

Son yıllarda dünyadaki “Açık Bilim” ve “Açık Erişim” hareketiyle uyumlu olarak TÜBİTAK bilimsel yayınlara ve araştırma verilerine sürekli açık erişim sağlama konusundaki kararlılığını “TÜBİTAK Açık Bilim Politikası”nı 2019 yılında kabul ederek göstermiştir. TÜBİTAK tarafından yürütülen veya desteklenen projelerden üretilen yayınlar ile araştırma verilerinin yönetimi, saklanması,  arşivlenmesi, derlenmesi ve dijital korunması TÜBİTAK Açık Bilim Politikasının çerçevesini oluşturmaktadır. Bilimsel yayınlara ve araştırma verilerine yayınlandıkları anda erişim sağlanması için, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelerden üretilen yayınların Türkiye Açık Arşivi Aperta’ya (https://aperta.ulakbim.gov.tr/) yüklenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, 2014 yılında hayata geçirilen ve bir açık erişim projesi olan SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics), 45 üye ülkeden biri olan Türkiye adına TÜBİTAK ULAKBİM tarafından desteklenmektedir.  

Bilimsel çalışmaların gelişen teknoloji ile daha şeffaf ve daha paylaşımcı olmasını hedefleyen Açık Bilim uygulamalarının farkındalığının artması, benimsenmesi ve yeni açık erişim anlaşmalarının yapılması noktasında TÜBİTAK ULAKBİM olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

16.03.2023