TÜBİTAK ULAKBİM’in Koordinatörü Olduğu EuroCC Türkiye Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Yüksek Başarımlı Hesaplama Vaka Çalışmaları Başarı Hikayelerine Dönüşüyor

-A +A

EuroCC Türkiye, TÜBİTAK ULAKBİM koordinatörlüğünde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesinin desteği ile başarılı çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu çalışmalar kapsamında EuroCC Türkiye akademi, endüstri ve kamunun Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH), büyük veri ve yapay zekâ alanlarında farkındalığını artırmak, ülkede mevcut olan deneyim ve kaynakların avantajlarını aktarmak ve YBH teknolojilerinin kullanımına teşvik etmek amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor.

EuroCC Projesi ile kurulan Ulusal Yetkinlik Merkezi, YBH alanında sanayi-akademi iş birliğini desteklemek üzere vaka çalışmaları yürütüyor. Vaka çalışmaları ile özellikle KOBİ’lerin YBH, büyük veri ve yapay zekâ alanlarına yakınsayan ve iş süreçlerinde iyileştirmeler sağlayacak çözümler ortaya çıkarılıyor. Böylece EuroHPC ve Avrupa’daki süper bilgisayar ekosistemine olan farkındalığı artırmak ve bu ekosistemde açılan çağrılara başvurularda bulunmaları konusunda destek sağlamak amacıyla akademi-sanayi iş birliğiyle yürütülen vaka çalışmaları başarı hikayelerine dönüşüyor.

Ulusal Yetkinlik Merkezi, çalışma sürecinde akademik danışman desteği sağlamakta ve TRUBA kaynaklarını ücretsiz kullanma imkanı sunmaktadır. EuroHPC kapsamında açılacak farklı çağrılar konusunda farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları sürdürülecektir. 

Tamamlanan vaka çalışmaları ve elde edilen sonuçlar hakkında detaylı bilgiye EuroCC Türkiye sayfasından erişebilir ve vaka çalışması başlatmak için “vaka çalışması başvuru formunu” doldurabilirsiniz.

 

EuroCC Türkiye Başarı Hikayeleri

NANOGRAFİ

Nanografi firmasıyla gerçekleştirilen “Nanokompozit Optimizasyonunda Malzeme Modellemesi” başlıklı vaka çalışmasında, YBH altyapısında daha önceden deneyimi olmayan firma hesaplamalı malzeme bilimi ve YBH hizmetleriyle tanıştırılmıştır. Firma, geleneksel ve zaman alıcı deneysel yöntemlere destek mekanizması veya alternatif olarak hesaplamalı çalışmalardan faydalanmıştır. Alti Dynamics firmasının da dahil olmasıyla birlikte Nanografi firması, TRUBA ve ODTÜ iş birliği ile KOBİ’lerin yüksek performanslı bilgi işlem teknolojilerine erişimi kolaylaştırmaya yardımcı bir Avrupa girişimi olan FF4EuroHPC çağrısına başvuruda bulunmuş ve destek almaya hak kazanmıştır.

MACHINETUTORS

Machinetutors firmasıyla yürütülen “Görüntü Tabanlı İçerik Denetimi” konulu vaka çalışmasında, web’den uygun lisanslarla taranmış ve şirket içi araçlarla açıklama eklenmiş özel bir görüntü veri kümesi  kullanılarak gerçek zamanlı görüntü tabanlı içerik denetimi problemi çözülmeye çalışılmıştır. Firma bu iş birliği ile birçok deneyi paralel olarak yürütüp, model güncellemelerinin etkilerini hızla görebilmiştir.  Daha yeni GPU'lara erişerek deneylerini çok daha kısa sürede tamamlamışlardır. Bu desteğin sağladığı hız ve maliyet etkinliği, küresel yapay zekâ ekosisteminde önemli bir rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmuştur.

DSTECH

DSTECH firmasıyla gerçekleştirilen “TRUBA Altyapısında Paralel Hesaplama ile Patentli Tasarımın Simülasyon Optimizasyonu” başlıklı vaka çalışmasında içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan dezenfeksiyon sisteminin verimliliğini artırmak için Avrupa Patent Ofisi tarafından patentlenmiş bir tasarımın optimize edilmesi amaçlanmıştır. Tasarımın optimizasyonu, uzun süren bir dizi sayısal simülasyon gerektirir. Ulusal YBH altyapısı TRUBA’da gerçekleştirilen hesaplamalar ile optimize edilmiş tasarım, sistemin verimliliğini %12,47 oranında artırmıştır.

ERİKTRONİK

ErikTronik firmasıyla yürütülen “Hava Durumu Araştırma ve Tahmin (WRF) Modelinde Yaygın Olarak Kullanılan Fizik Parametrelerinin Optimizasyonu ve Karmaşık Hava Olaylarının Yüksek Doğrulukta Tahmin Edilebilirliği” vaka çalışmasında firma, simülasyonlar yoluyla WRF modelini Türkiye üzerinde en iyi parametreleri bulmak için optimize etmektedir. Firma bu vaka çalışmasıyla YBH alanında deneyim kazanmıştır. Ulusal YBH altyapısı TRUBA’da gerçekleştirilen simülasyonlar sonucu elde edilen bulgular, Türkiye üzerinden hava tahminlerinin ve iklim tahminlerinin iyileştirilmesinin önünü açmaktadır.

 

15.02.2022