TÜBİTAK ULAKBİM’in paydaş olarak yer aldığı EuroCC Projesi başladı

-A +A

Avrupa’da Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) Yetkinlik Merkezleri kurulmasını amaçlayan ve EuroHPC-04-2019 çağrısı ile desteklenen EuroCC Projesi 1 Eylül 2020 tarihinde başladı.

EuroCC desteği ile ülkemizde kurulacak olan YBH Yetkinlik Merkezi çalışmaları TÜBİTAK ULAKBİM koordinasyonunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesinin katılımı ile yapılacaktır. Bu kapsamda mevcut yetkinliklerin ortaya çıkarılması, ihtiyaçların belirlenmesi, eğitim ve danışmanlık sağlanması, YBH uygulamasında üniversite-sanayi ortaklığının başlatılması hedeflenmektedir.

Ulusal YBH Yetkinlik Merkezi, %50’si Avrupa Birliği fonundan sağlanmak üzere toplam 2 Milyon Avro bütçeye sahiptir.

    

https://www.eurocc-project.eu/

EuroCC Projesi, katılımcı ülkelerde ulusal YBH Yetkinlik Merkezleri kurulması yoluyla; malzeme bilimleri, moleküler dinamik, biyoenformatik, akışkanlar dinamiği, makine öğrenmesi ve yapay zeka alanlarında disiplinler arası ortak çalışmaların yapılmasını destekleyecek ve Avrupa çapında YBH Yetkinlik Merkezleri ağını oluşturacaktır.

Almanya koordinatörlüğünde 2 yıl süre ile yürütülecek olan projede 33 ortak yer almaktadır. EuroHPC çağrıları kapsamında başlatılan EuroCC Projesi 57 Milyon Avro bütçeye sahip olup bütçenin %50'si Avrupa Birliği H2020 RI Programından gelirken diğer yarısı katılımcı ülkelerden gelecektir.

TÜBİTAK'ın katılımcı üye olarak bulunduğu EuroHPC Ortak Girişimi, Avrupa çapında Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) çalışmalarını altyapı ve teknoloji alanında desteklemek ve geliştirmek amacıyla 2018 yılında hayata geçirilmiştir.

04.09.2020