Türkiye’nin Açık Bilim Yolu” ANKOSLink 2021 Uluslararası Konferansı’nda anlatıldı

-A +A

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS)’nun organize ettiği ve 22-25 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen ANKOSLink 2021 Uluslararası Konferansı’na TÜBİTAK ULAKBİM olarak katılım sağlandı. “Dijital Bilgi Yapılarında Yeni Nesil Çözümler” teması ile gerçekleştirilen ve 400’den fazla kütüphaneci, bilgi profesyoneli, bilgi yöneticileri ile yayıncıların katıldığı konferansta, ulusal ve uluslararası oturumlar gerçekleştirildi.

Açık bilim ile ilgili dünyadaki gelişmeler ve çalışmaların aktarıldığı organizasyonun "Açık Bilim Konferansı: Türkiye" başlıklı oturumunda M. Mirat Satoğlu "Türkiye'nin Açık Bilim Yolu" başlıklı sunumuyla açık bilimin Türkiye’deki gelişimi ve bu konuda TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Satoğlu konuşmasında açık bilim çalışmalarına 2016 yılında başlayan TÜBİTAK ULAKBİM’in toplumsal bilgi ve belgeye erişimin artırılmasının sürdürülebilir kalkınmayı desteklediğinin bilinciyle hareket ettiğini söyledi. Bunun yanı sıra bilgiyi korumak ve geliştirmek, araştırmaları ilerletmek, kamu fonlarının yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için verilerin paylaşılması gerektiğini de savunduklarını belirti. Bu kapsamda TÜBİTAK ULAKBİM’in açık bilim ile ilgili konularda, verilerin yönetimi ve uzun vadeli korunması da dahil mevcut altyapıların geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiğini vurguladı. 

M. Mirat Satoğlu sunumu ile TÜBİTAK ULAKBİM’in açık bilim çalışmalarından olan;

- Dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımı “Türkiye Akademik Arşivi” (Harman),

- TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin sonuçlarını içeren sunum veya yayınlar, TÜBİTAK adresli yayınlar, UBYT'den teşvik almış olan Türkiye adresli yayınlar, Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı (TRUBA) projesi kapsamında yapılan yayınlara ait veriler, TÜBİTAK Akademik Dergilerinde yayınlanan makaleler ile araştırma verilerinin uygun bir veri tabanı yapısı içerisinde uzun süreli saklanabildiği, korunabildiği, yönetilebildiği, taranabildiği ve ücretsiz erişim sağlayan TÜBİTAK Açık Arşivi Aperta,

-TÜBİTAK Açık Bilim Portalı,

-Araştırma Verileri Yönetimi Eğitim Portalı ve

-Açık Ders Platformu’nu

katılımcılarla paylaştı. Satoğlu sunumunda Türkiye’nin açık bilim altyapısıyla içinde bulunduğu coğrafyada çok gelişmiş ve öncü bir durumda olduğunu, açık bilim alanında yapılması gereken en önemli adımın akademik teşvik ve yükseltme sistemimizin, araştırma değerlendirme sistemimizin açık bilimle uyumlu hale getirilmesi ve San Francisco DORA Beyannamesine yakınlaşması olacağını ifade etti.

2000 yılında 12 üye kurum ile çalışmalarına başlayan ANKOS, üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla e-bilgi kaynağına erişimlerini sağlamak, ölçek ekonomisi çerçevesinde bu ürünlere yapılan yatırımı paylaşmak, Türkiye’deki akademisyen ve öğrencilerin küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimlerini gerçekleştirerek, eğitim ve araştırmaya kütüphanelerin desteğini arttırmak için çalışmalar yürütmektedir. Uluslararası alanda da yer alan ANKOS’un bugün 155 üniversite ve araştırma kurumu üyesi bulunmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM bir ANKOS üyesidir ve üniversitelere EKUAL Projesi kapsamında önemli veri tabanları sağlamaktadır.

 

Fotoğraflar

02.12.2021