Turnitin MENAT 2021 Zirvesi “Akademik Dürüstlük” teması ile gerçekleştirildi

-A +A

Turnitin liderleri ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'den katılan konuk konuşmacıların eğitim ortamındaki son değişikliklerle ilgili bilgilerini, görüşlerini ve uzmanlıklarını paylaştıkları Turnitin MENAT 2021 zirvesi 8-9 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

İki günlük etkinlik sırasında, Turnitin'in MENAT bölgesindeki akademik dürüstlüğü ve değerlendirme ortamını desteklemeyi amaçlayan vizyonu mercek altına alındı.

Turnitin’in MENAT bölgesinde gerçekleştirdiği bu ilk sanal zirvede TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü M. Mirat Satoğlu “Öğrencilerde akademik dürüstlüğü teşvik etmek için Türkiye'deki akademik camia ile işbirliği yapmak” konulu röportaja katıldı.

TÜBİTAK’ın akademik dürüstlük konusundaki misyonunu dinleyicilere aktaran Satoğlu, Turnitin-ULAKBİM işbirliğinin Türkiye’deki akademik camiaya etkisini, bu işbirliğinde görülen faydalar ve yaşanan zorluklar ile çözüm süreçlerini anlattı. Bunun yanı sıra Turnitin-iThenticate gibi akademik dürüstlüğün somut olarak da ölçüldüğü araçların ülkemizde kullanımlarının yaygınlaşması noktasında TÜBİTAK ULAKBİM olarak desteklerin sürdürüleceğini ve bu konuya duyulan hassasiyetin devam ettirileceğini ifade etti.

Turnitin ve iThenticate, EKUAL kapsamında aboneliği devam eden intihal/benzerlik tarama programlarıdır. iThenticate makalelerin benzerlik analizinin yapıldığı program olup 2011 yılından bu yana EKUAL kapsamında üniversitelerin kullanımına sunulmuştur. 2018 yılından bu yana kullanılan benzerlik analiz programı Turnitin ile ödev, proje ve tez analizleri yapılmaktadır.

Turnitin-ULAKBİM işbirliği ülkemizde akademik dürüstlük üzerine farkındalığı arttırmıştır. Nitekim 2018 yılından beri Turnitin tarafından gerçekleştirilen akademik dürüstlük seminerlerinde TÜBİTAK’ın konuya verdiği önem vurgulanmıştır. Bu işbirliği ile doğru araçlar kullanıldığında akademik dürüstlüğün inşasının daha sağlam ve kolay olduğu tespit edilmiş, öğrenci-öğretim görevlisi arasındaki iletişim daha sağlıklı hale gelmiş ve akademik dürüstlük kavramı kapsamında somut veriler elde edilmiştir.

 

11.11.2021