Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Jeotermal Enerji Çalıştayı Gerçekleştirildi

-A +A

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yayımlanan the Turkish Journal of Earth Sciences’ın “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Jeotermal Enerji” konulu özel sayısının ardından, 8 Aralık 2021'de “International Workshop on Geothermal Energy for Sustainable Development-GeoESD2021” adlı bir webinar gerçekleştirildi.

Webinar kapsamında, özel sayıda yayımlanan jeotermal kaynaklara ilişkin dünyadaki gelişmeler, CO2’nin yer altına enjeksiyonu, jeotermal akışkanın farklı kullanımları (tarım, turizm, sağlık vb), jeotermal sistemlerde mineral kazanımı, kızgın kuru kaya teknolojileri ve önemi, jeotermal kaynakların kullanımının dünyadaki fosil yakıtlardan kaynaklanan CO2’nin azaltılmasındaki rolüne ilişkin öngörüler gibi konuları içeren özgün çalışmalar araştırmacılar tarafından sunuldu. Toplamda 19 araştırmacının davetli olarak yer aldığı ve 16 sunumun gerçekleştirildiği webinar, Zoom ve YouTube üzerinden 100’ün üzerinde kişi tarafından canlı olarak izlendi. Bunun yanı sıra, jeotermal alanda önümüzdeki on yıl boyunca öngörülen gelişmeler paylaşıldı ve katılımcılar arasında bu alanda ne tür işbirlikleri geliştirilebileceği tartışıldı.

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları ve dolayısıyla jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik eğilim son yıllarda hızla artıyor. Günümüzde jeotermal kurulu güç kapasitesi ile Türkiye dünyada 4’üncü sırada. Jeotermal kaynakların direkt kullanımı göz önüne alındığında (ısı pompaları dışında) ise Türkiye Çin’den sonra dünyada ikinci.  Dünya çapında jeotermal kaynakların en önemli uygulamalarından bazıları (jeotermal seracılık, meyve kurutma, akışkandan CO2 eldesi, kentsel ısıtma ve soğutma) Türkiye’de gerçekleştiriliyor.

Tüm bu veriler ve jeotermal kaynakların önemi doğrultusunda TÜBİTAK ULAKBİM, bilim dünyasına sunduğu diğer akademik dergilerde de olduğu gibi, alana katkı sunabilecek değerli çalışmaları yayımlamaya ve araştırmacılar arasında ortak bilimsel yayınları teşvik edecek platformlar oluşturmaya devam etmektedir.

Söz konusu çalıştaya ilişkin bilgilere https://geoesd2021.tubitak.gov.tr/ adresinden ulaşabilir, çalıştay yayınını YouTube TUBITAK ULAKBIM TV kanalından izleyebilirsiniz.

Canlı Yayın Akışı

GEOEDS2021 Oturumlar

Fotoğraflar

10.12.2021