Türkiye Üniversiteleri'nin Konu Kategorilerine Göre Yayın Performansı: 2004-2014

-A +A

Türkiye Üniversiteleri'nin Konu Kategorilerine Göre Yayın Performansı:2004-2014 başlıklı çalışmada Thomson Reuters InCites veri tabanı kullanılmış olup, yapılan lisans anlaşması gereği sadece ilk 50 üniversitenin verileri açıklanmıştır. Çalışmada incelenen yayın türleri makale (article), inceleme/derleme (review) ve not (note) şeklindedir.

Konu kategorileri 250 başlık halinde yer alan “Web of Science All Subject Categories” başlıklarıdır, ancak sonuçların daha anlamlı yorumlanabilmesi için, bu 250 farklı başlık 8 anabilim dalı başlığı altında toplanmıştır. Bu anabilim dalları;

  1. Temel Bilimler (51 bilim dalı),
  2. Tıbbi Bilimler (55 bilim dalı),
  3. Mühendislik Bilimleri (51 bilim dalı),
  4. Sosyal Bilimler (82 bilim dalı),
  5. Ziraat Bilimleri (8 bilim dalı),
  6. Diş Hekimliği,
  7. Farmakoloji ve Eczacılık,
  8. Veterinerlik’ tir.