ULAKNET Tarihçesi

-A +A

Dünden Bugüne ULAKNET

1986: ULAKNET'in öncüsü Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı (TÜVAKA) kuruldu.

1987: İlk Wide Area Network bağlantısı ODTÜ üzerinden BITNET - EARN e yapıldı.

1992 Eylül: Türkiye'nin ilk İnternet bağlantısı, ODTÜ - Hollanda arasında kurulan X.25 devre üzerinden sağlandı.

1993 Nisan: 12 Nisan 1993'te ODTÜ-TÜBİTAK işbirliği ile başlatılan TR-NET Projesi kapsamında, ODTÜ-NSFNET 64 Kbps Internet bağlantısı kuruldu.

1995: TR-Net Oluşumunun ticari kanadı ODTÜ'ye devredildi.

1995: Internet bağlantı hızı iki katına çıkarılarak 128 Kbps'ye artırıldı.

1996 Mayıs: 16.5.1996'da Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol ile; "üniversitelerin ulusal ve uluslararası bilgisayar bağlantıları ile ilgili hizmetlerin sağlanması" YÖK tarafından TÜBİTAK'a devredilmiştir.

1996 Haziran: 1 Haziran 1996'da TÜBİTAK'a bağlı bir enstitü olarak ULAKBİM kuruldu. ULAKBİM; Eğitim ve araştırmadaki sorunların ülke genelinde çözümüne yardımcı olacak ve Türkiye araştırma dünyasını geleceğin elektronik ortamına hazırlayıp taşıyacak bir altyapıya -Ulusal Eğitim ve Araştırma Ağı- olan gereksinimi karşılamak üzere; TÜBİTAK TR-NET proje ekibinin eğitim ve araştırma alandaki görevlerini ve Türkiye Üniversiteler ve Araştırma Kurumları Ağı'nın (TÜVAKA) işlevlerini devralmıştır.

1996 Ekim: ULAKNET-NSFNet (ABD) bağlantısı, 11 Ekim 1996'da ODTÜ üzerinden 5l2Kbps'ye yükseltildi.

1996 Ekim: 28 Ekim 1996'da ULAKNET-EBONE (Almanya) bağlantısı Ege Üniversitesi üzerinden 256Kbps'ye yükseltildi. 1997'de bağlantının kapasitesi 512 Kbps'e arttırıldı.

1997 Mart: TÜBİTAK Bilim Kurulunun 1997 Mart'ında aldığı karar sonucunda, TÜBİTAK ULAKBİM, TERENA'da (Trans European Research and Education Network Association) Türkiye'yi temsil etme görevini TÜVAKA'dan devralmıştır.

1997 Şubat-Nisan: 14 Şubat 1997'de ULAKNET'in ilk ulusal bağlantısı EGE Üniversitesi ile yapıldı. Bunu 16 Nisan'da Muğla Üniversitesi, 29 Nisan'da ODTÜ ve 1 Mayıs'ta Bilkent Üniversitesi ve TÜBİTAK Başkanlık bağlantıları izledi.

1997 Mayıs: ULAKNET omurgası (Ankara-İstanbul-İzmir arasında), Türk Telekom TURPAK şebekesi üzerinde ATM tabanlı olarak 34 Mbps hızında çalışmaya başladı.

1997 Ağustos: KKTC'deki üniversiteler, ULAKNET'e, Doğu Akdeniz Üniversitesindeki toplama merkez üzerinden bağlanmışlardır.

1997 Ekim ayı itibarıyle ULAKNET toplam 39 üniversiteyi bağlar durumuna gelmiştir.Bu rakam toplam üniversite sayısının %40'ına karşılık gelmekteydi.

1997 Kasım: 17 Kasım 1997'de ULAKNET-UUNet (ABD) arasında 2Mbps bağlantı kuruldu ve ODTÜ NSFNet bağlantısı kapatıldı. (ULAKNET uçları tarafından kullanılan 256 Kbps'lik MCI bağlantısı bir süre daha kullanılmıştır)

1997 Aralık ayı itibarıyle ULAKNET' bağlı uç sayısı 64'e yükseldi. Bu rakam toplam potansiyel uçların % 83'üne karşılık gelmekteydi.

1997 yılında, ULAKNET'in kuruluşu için TÜBİTAK tarafından yaklaşık 1 milyon ABD doları yatırım yapılmıştır. Türk Telekom ise veri iletişim ve paket anahtarlama şebekelerini ULAKNET'in de gereksinimlerini karşılayacak şekilde iyileştirmek üzere yaklaşık 1 Trilyon TL değerinde bir yatırım gerçekleştirmiştir.

1998 Şubat: 27 Şubat tarihli ULAKBİM Danışma Kurulu toplantısında, ULAKNET'e bağlanmak amacıyla başvuran araştırma-geliştirme kuruluşları ve yeni kurulan vakıf üniversitelerinin bağlanmalarına koşullu olarak karar verildi.

1998 Temmuz: 4. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında ULAKBİM bütçesinin gelecek yıllarda arttırılması ve bu konuda DPT ve Maliye Bakanlığının görevlendirilmesine karar verildi.

1998 Ağustos: ULAKNET üzerinden ilk kez, üniversite sınav sonuçlarının Internet üzerinde duyurulması gerçekleştirildi. Kurumun sunucuları üzerindeki sonuçlara, 2 gün içinde toplam 1.5 milyon kişi erişti.

1998 sonu itibarıyle ULAKNET toplam 92 noktadan 58 üniversiteyi bağlar durumdayken, yurt dışı bağlantılar toplam kapasitesi 2.5 Mbps'tir.

1999 Ağustos: 20 Şubat 1999 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kuruluş ve İşletme Yönetmeliği doğrultusunda ULAKBİM'in teşkilat yapısı değiştirildi.(Yönetmelik için: http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/mevzuat/yonetmelik/yvnet... )

1999: ULAKBİM Cisco Ağ Akademisi'ne Bölgesel Akademi olarak dahil oldu.

1999 Ağustos: 11 Ağustos'da gerçekleşen bin yılın son güneş tutulması Fırat Üniversitesi ile yapılan ortak bir çalışma ile Internet üzerinden canlı olarak yayınlandı ve 2000 eş zamanlı kullanıcı yayımı takip etti.

1999 Ağustos: 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgesinde yaşanmış olan deprem felaketi sonrasında ULAKBİM bünyesinde başlatılan bir çalışma ile İnternet ortamında "Deprem Haberleşme Panosu" oluşturulmuştur. Çalışma çok büyük bir ilgi görmüş 17.000'in üzerinde mesaj gönderilmiştir. TÜBİTAK Başkanlık ile birlikte telefon hizmeti de verilmiştir. Yapılan çalışma ile onlarca kayıp kişi buluşturulmuş ve yüzlerce depremzede yakınına bilgi iletilmiştir. Deprem bölgelerinden (vilayetler, hastaneler, kriz masaları) gelen bilgilerin derlenerek oluşturulan veri tabanları Internet'e açılmış, bilgi girişi ve sorgulama servislerinin yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Siteden 1.700.000'in üzerinde ziyaretçi bilgi almıştır. Yürütülen bu çalışmanın yanı sıra kurulan web sitesi içerisinde yardımda bulunmak isteyenlerle ihtiyaç sahiplerinin buluşturulması amacıyla gelen bilgiler sürekli güncellenmiş, yasal yardım kampanyaları duyurulmuş ve depreme ilişkin yararlı bilgiler sunulmuştur. ULAKBİM bunun yanı sıra Deprem sonrasında "Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi" Web sitesi ile "Sağlık Bakanlığı" yaralı sorgulama veri tabanına ev sahipliği yapmış ve gerekli teknik desteği sağlamıştır.

1999 Ekim: ULAKBİM'in de üyesi olduğu Avrupa Araştırma ve Eğitim Ağları Birliği'nin (TERENA "Trans European Research and Education Networking Association") 12. Genel Kurul toplantısı 20-21 Ekim tarihlerinde ULAKBİM'in ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

1999 Kasım: Üniversite ve Araştırma Merkezi kullanıcıları arasında ortak proje ve uygulamaların başlatılması için gerekli ortamın yaratılması ve ULAKBİM'in kullanıcılarına sunduğu hizmetin kalitesini sürekli arttıracak yapılanmayı sağlamak amacıyla, ULAKNET Kurumsal Kullanıcılar toplantısının ilki 18 Kasım 1999'da Ankara'da TÜBİTAK Feza Gürsey Salonunda yapılmıştır.

1999 Aralık: 6. Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında, ULAKNET Kapasite Arttırım Projesi onaylanmıştır.

1999 sonu itibarıyle ULAKNET toplam 114 noktadan 80 üniversite ve araştırma kurumunu bağlar durumuna gelmiştir. Yurtdışı hatlar (Internet) ise Ankara'dan ABD'ye 3 ayrı hattan olmak üzere toplam 10 Mbps'e ulaşmıştır.

2000 Şubat: ULAKNET Kurumsal Kullanıcılar toplantısının ikincisi 8-9 Şubat 2000 tarihinde Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi evsahipliğinde yapılmıştır. Toplantıya katılan uçlardaki teknik ve yönetici personel, ULAKNET'in durum değerlendirmesini yapmıştır.

2000 Temmuz: ULAKBİM'in CEENet Organizasyonuna (Central and Eastern European Networking Association) üyeliği ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

2000 Aralık: 7.BTYK toplantısında, Avrupa Birliğinin eEurope+ hedefine paralel bir şekilde eTürkiye hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik, Maliye Bakanlığının 18 milyon dolarlık bütçe ile ULAKNET Kapasite Artırım Projesini desteklemesine karar verilmiştir.

2001 Mayıs: "TERENA Networking" konferansı ULAKBİM'in ev sahipliğinde 14-17 Mayıs 2001 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenmiştir. Bu toplantı Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından da desteklenmiştir. Toplantıya bu alanda çalışan 300'ün üzerinde uluslararası araştırmacı ve bilim insanı katılmış, konferans Internet'den tüm dünyaya canlı yayımlanmıştır.

2001 Aralık: ULAKNET üzerinde ilk IPv6 denemeleri başarı ile sonuçlandırılmıştır.

2002 Ocak ayı itibarıyla ULAKNET toplam 160 noktadan 80 üniversite ve araştırma kurumunu bağlar durumuna gelmiştir.

2002 Şubat: ftp.linux.org.tr FTP sitesine site barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır.

2002 Haziran: "ULAKNET Kapasite Arttırım Projesi " hayata geçirilmiştir. 3 adet Gigabit yönlendirme cihazı ve 3 çift STM-16 SDH ekipmanı Ankara, Istanbul ve İzmir'deki ULAKNET PoP noktaları arasında 155 Mbps kapasiteli bir omurga kurulmuştur. Paralel olarak ULAKNET'in küresel Internet çıkışı 310 Mbps'e yükseltilmiştir.

2002 yılı içinde birinci sürüm ULAKNET Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ULAKNET uçları tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

2002 Eylül: 17 Eylül 2002'de Avrupa Araştırma Ağına (GEANT) 34 Mbps Uydu Bağlantısı Brüksel üzerinden (ERE-Belgacom) gerçekleştirilmiştir.

2002 yılı sonu itibarıyla; ULAKNET Küresel Internet geçişi; Türk Telekom (TTNET) üzerinden Ankara ve İstanbul PoP noktalarından toplam 310 Mbps'e ulaşırken, omurga kapasitesi 155 Mbps'e çıkarılmıştır. 75 üniversite ve toplamda 235 birim ULAKNET hizmetlerinden faydalanır durumdadır.

2003 Ocak: 21 Ocak 2003'de Avrupa Araştırma Ağına (GEANT) bağlantısı uydu üzerinden Brüksel'e 155 Mbps olmuştur..

2003 Ocak: Bölgesel Internet Adresleri Tahsis Kurumu olan RIPE organizasyonundan ULAKNET için 2001:A98::/32 IPv6 adres aralığı alınmıştır.

2003 Mayıs: 22 Mayıs 2003 tarihinde Cezayir'de meydana gelen depremden sonra 3 hafta süre ile TTNET yurtdışı bağlantılarının tamamen kesilmesi üzerine ULAKNET yurtdışı çıkışları DANTE ile yapılan geçici bir anlaşma ile GEANT'a yönlendirilmiş, öğrenci ve araştırmacıların dünya ile iletişimi makul seviyelerde temin edilmiştir.

2003 yılı Haziran ayından itibaren Avrupa Akademik Ağı GEANT ile IPv6 bağlantısı tamamlanmıştır.

2003 Haziran : Akamai İçereik Sunucularının ULAKBİM'de Kurulumları yapılmıştır.

2003 Ekim: 3-4 Ekim 2003 tarihlerinde Güvenlik konulu "ULAKNET Sistem Yönetimi Çalıştay"ı TÜBİTAK Merkez Binası'ndaki Feza Gürsey Salonu'nda yapılmıştır.

2003 Kasım: ULAKBİM Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi 128 sunucu ile hizmet vermeye başladı.

2003 Kasım: TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu kurulmuştur.

2003 yılında gerekli laboratuvar ekipmanlarının alınması ile Ağ Akademisi Programı kapsamında ülkemizde ilk olarak CCNA eğitiminin devamı niteliğindeki Cisco Certified Networking Professional (CCNP) eğitimi çalışmalarına da başlanılmıştır. Ağ Güvenliği Temelleri ve Kablosuz Yerel Ağ Temelleri eğitimlerinin hazırlıkları da tamamlanarak eğitim verilebilir durumuna gelinmiştir.

2003 yılı sonunda Maliye Bakanlığı, 2004 yılından itibaren üniversitelere bağlı yüm yerleşkelerin bağlantı ücretlerinin ULAKBİM tarafından karşılanması için gerekli ödenekleri ayırmaya karar vermiştir.

2003 sonu itibarıyla; ULAKNET Küresel Internet geçişi; Türk Telekom (TTNET) üzerinden Ankara PoP noktasında bir adet 465 Mbps, İstanbul PoP noktasında 2 adet 155 Mbps kapasitesindeki bağlantı ile toplam 775 Mbps'e ulaşmıştır, GEANT geçişi de uydu üzerinden 155 Mbps kapasitesindedir.

2004 Ocak:Root DNS'e co-location hizmeti vermek için için Netnod'a başvuruda bulunulmuştur.

2004 Ocak: IPv6 adresleri Üniversitelere dağıtılmaya başlanmıştır.

2004 Ocak: ULAKBİM, Avrupa Birliği 6.Çerçeve Projesi kapsamında desteklenen SEE-GRID (South Eastern European GRid-enabled eInfrastructure Development) Projesi ortağı oldu.

2004 Nisan: Özel üniversitelerin yan kuruluşu olan kolejlerin ULAKNET üzerinden Internet'e çıkış talepleri ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmadı.

2004 Ağustos: Türkiye'ye ait isim çözümlemelerinin yapıldığı .tr DNS sunucularından birisi ULAKBİM'de hizmet vermeye başlamıştır.

2004 Eylül: Bütün dünyaya hizmet veren ve İnternet üzerindeki isim çözümlemesinin doğru, güvenli ve devamlı olması için gerekli olan 13 kök DNS sunucusundan biri olan i.root-servers.net'e ait sunucu ULAKBİM'de hizmet vermeye başlamıştır.

2004 Haziran: ULAKBİM Yönetim Kurulu toplantısında, YÖK kapsamına alınan askeri okulların ULAKNET'e bağlanmalarına karar verildi.

2004 Ağustos: TR ikincil DNS sunucusu kurulmuş ve hizmete alınmıştır.

2004 Eylül: ULAKBİM, AB GEANT2 Projesi ortağı olmuştur.

2004 Eylül: ULAKBİM Yönetim Kurulu toplantısında; "Ülke Genelindeki Sağlık Bakanlığı ve SSK'ya bağlı Araştırma ve Eğitim hastahanelerinin, altyapı, bağlantı ve aylık erişim ücretlerinin kendileri tarafından karşılanması ve Internet geçişine izin verilmemesi koşulu ile prensip olarak ULAKNET'e bağlanması"na karar verildi, "YÖK'e kapsamında olmayan Türk Silahlı Kuvvetlerine'e ait bağlı yüksek okullar ile Harita Genel Komutanlığı'nın, altyapı, bağlantı ve aylık erişim ücretlerinin kendileri tarafından karşılanması ve Internet geçişine izin verilmemesi koşulu ile prensip olarak ULAKNET'e bağlanması"na karar verildi.

2004 sonu itibarıyla; ULAKNET toplam 600 noktadan 100 üniversite ve araştırma kurumunu bağlar durumuna gelmiştir.

2005: Pardus sunucularına barındırma hizmeti verilmeye başlanmıştır.

2005 Şubat: ULAKBİM Yönetim Kurulunda, "üniversite web sayfalarında reklam alanları yaratılmasının 'ULAKBİM'in Kabul Edilebilir Kullanım Politikası' sözleşmesi ilkelerine aykırı olarak gelecekte pazarlama sistemine dönüşebileceği değerlendirildiğinden, üniversitelerin ancak çeşitli bilimsel konularda sponsorluk yapan firmaların logolarının sponsor olarak destekledikleri faaliyetlerle sınırlı olmak üzere Üniversite web sayfalarında yeralmasında bir sakınca olmadığı"na karar verildi.

2005 Nisan: 13 Nisan 2005'de ULAKNET-GEANT bağlantısı İstanbul(İTÜ)-Atina(GRNET) arasında 622 Mbps Karasal fiber hattı üzerinden hizmet vermeye başlamıştır.

2005 Mayıs: 4 Mayıs 2005'de TÜBİTAK Kuruluş Kanununda TBMM tarafından yapılan değişiklikle; TÜBİTAK (ve dolayısı ile ULAKBİM); eğitim ve araştırma kurumları arasında, eğitim ve araştırma amaçlı olarak elektronik haberleşme hizmeti verecek ağlar kurmak ve işletmek ile görevlendirilerek, kendi fiber optik altyapısını kurma hakkını elde etmiştir.

2005 Eylül: TÜBİTAK ULAKBİM yürütmekte olduğu Ulusal Grid projesi ve yer aldığı Avrupa Birliği grid projelerinde kazandığı deneyim ve uzmanlığı paylaşmak ve araştırmacıları grid konusunda bilinçlendirmek amacı ile 21-22 Eylül 2005 tarihlerinde Ankara'da ilk Ulusal Grid Çalıştayını düzenlemiştir.

2005 Eylül: TR-Grid CA (Sertifika Otoritesi) EUGridPMA tarafından akredite edilmiştir.

2005 Eylül: ULAKNET İstanbul-Ankara PoP noktaları arasındaki omurga bağlantısı kapasitesi ATM üzerinden 622 Mbps'e yükseltilmiştir.

2005 Ekim: ULAKBİM Yönetim Kurulunda, ULAKNET'in hem uç noktalarda hem de ana omurgada girebileceği darboğazın aşılmasında varolan bant aralığı kiralama seçeneği ile birlikte (uygun rekabet şartlarının, dolayısı ile uygun fiyatların oluşup oluşmama durumuna bağlı olarak) fiber kiralama veya sahip olma olasılıklarının değerlendirilmesi uygun görüldü.

2005 Kasım: 19.11.2005 tarih ve 136 nolu TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararına göre "Yüksek Başarımlı Bilgisayar Merkezlerinin Kurulması ve Ulusal Grid (Tr-Grid) Altyapısının Oluşturulması (TUGA)" projesinin 1.8 milyon TL bütçe ile desteklenmesine karar verilmiştir. 2006 Ocak ayında başlayan proje ile 18 ay sonunda 6 farklı lokasyonda (Boğaziçi, Çukurova, Erciyes, İTÜ, ODTÜ, Pamukkale Üniversiteleri ve ULAKBİM'de) toplam 1024 çekirdeğe sahip TUGA altyapısı kurulmuş ve işletilmeye başlanmıştır.

2006 Ocak: ULAKBİM, Avrupa Birliği 6.Çerçeve Projesi kapsamında desteklenen EUMEDGRID Projesi ortağı oldu.

2006 Ocak: ULAKBİM, TÜBİTAK TARAL bütçesinden destekli TUGA (Türk Ulusal Grid Altyapısı) projesini başlattı.

2006 Şubat: ULAKNET Bilgisayar Olaylarına Müdahale Birimi (Ulak-CSIRT) kurulmuştur.

2006 Şubat: ULAKBİM bünyesinde açık kaynak kodlu yazılımlara destek vermek amacı ile Yansı servisi verilmeye başlanmıştır.

2006 Mart: ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından; Özel sektör Ar-Ge sinden gelen ULAKNET uçlarına bağlantı taleplerinin, istek geldikçe Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere; şirket ve ULAKNET arasındaki hat ücretinin söz konusu şirket tarafından karşılanması koşulu ile uygun olabileceği kararı verildi.

2006 Mayıs: ULAKBİM, Avrupa Birliği 6.Çerçeve Projesi kapsamında desteklenen SEE-GRID-2 Projesi ortağı oldu.

2006 Mayıs: ULAKBİM, Avrupa Birliği 6.Çerçeve Projesi kapsamında desteklenen EGEE-II Projesi ortağı oldu.

2006 Eylül: ULAKNET İstanbul-Ankara PoP noktaları arasındaki omurga bağlantısı ATM'den Metro Ethernet'e dönüştürülmüştür. Devrenin başlangıç kapasitesi 500Mbps'tir.

2006 Eylül: ULAKNET IPv6 Görev Gücü (ULAK6NET GG) kurulmuştur.

2007: İstanbul-Ankara Omurga bağlantı kapasitesi 1 Gbps'e yükseltişmiştir.

2007 Şubat: TÜBİTAK ULAKBİM ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında, 14 Şubat 2007'de Ar-Ge amaçlı işbirliği protokolü imzalandı.

2007 Mart: TÜBİTAK ULAKBİM yer almakta olduğu AB Projelerini (SEE-GRID, EUMEDGRID, EGEE), Ulusal atyapı projesini (TUGA), TR-Grid Oluşumunu ve bu kapsamda geliştirilmekte olan grid uygulamalarını tanıtmak ve kazandığı deneyimi paylaşmak amacı ile 1-2 Mart 2007 tarihlerinde Ankara'da TÜBİTAK Toplantı Salonunda 2. Ulusal Grid Çalıştayını düzenlemiştir.

2007 Nisan: İlki düzenlenen ULAKNET Eğitim ve Çalıştayı 4-6 Nisan 2007 tarihlerinde, Muğla Üniversite'nin evsahipliği ve katkıları ile Muğla-Gökova`da 120 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

2007 Mayıs: ULAKNET Yazılım Grubu tarafından yeniden geliştirilen "Ulusal Bilimsel Yayınlar Teşvik Programı" yazılımı 8 Mayıs 2007'den itibaren hizmet vermeye başlamıştır.

2007 Temmuz: Ulusal Akademik Ağ Bilgisayar Olaylarına müdahale birimi (Ulak-CSIRT) Avrupa Bilgisayar Olaylarına Müdahale Takımları Topluluğunun (CERT/CSIRT-Trusted Introducer) tüm şartlarının sağlayarak 8 Temmuz 2007 tarihi itibarı ile Türkiye'nin Trusted Introducer'e akredite olan ilk ekibi statüsüne ulaşmıştır.

2007 Temmuz: İkinci sürüm ULAKNET Kabuledilebilir Kullanım Politikası, ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından onaylandı. ULAK-CSIRT Olay Kaydı Politikası da Kullanım Politikası ile ilişkilendirildi ve ULAKNET Uçlarının imzasına açıldı.

2007 Ağustos: TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu Anlaşması ULAKBİM ile Oluşum üyeleri arasında (Bilkent, Boğaziçi, Erciyes, Çukurova, Pamukkale Üniversiteleri, İTÜ, ODTÜ ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) arasında Ağustos 2007'de güncellendi.

2007 Eylül: ULAKBİM DNS sunucularının Recursive DNS hizmeti sonlandırıldı.

2007 Ekim: 2 Ekim 2007 tarihinde TÜBİTAK ve Konya Büyükşehir Belediyesi arasında "Konya Büyükşehir sınırları içinde Elektronik Haberleşme için kullanılmak üzere Fiber-Optik altyapı kurma ve bu altyapıdan karşılıklı faydalanılması esasına dayalı işbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

2007 Ekim: T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye adına yapılan başvuru neticesinde, ULAKBİM'in e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group) organizasyonuna üyeliği kabul edilmiştir.

2007 Aralık: ULAKNET ağında eduroam (educational roaming) servisi sunulmaya başlandı.

2007 Aralık: TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu Danışma Kurulu kuruldu ve 18 Aralık 2007 tarihinde Kurulun ilk toplantısı Ankara'da yapıldı.

2008 Ocak: CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) tarafından yürütülen Yüksek Enerji Fiziği (LHC) deney sisteminden 2008 yılından itibaren elde edilmeye başlanacak ve belirli özellikleri taşıyan merkezlerde depolanarak araştırmacıların kullanımına açılacak veri sistemine, TR-Grid Altyapısının "TIER-2" merkez olarak katılımı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ile CERN arasında imzalanan anlaşmaya destek verilmesiyle sağlanmıştır.

2008 Mart: AB 7. Çerçeve programi kapsamında, ULAKBİM koordinatörlüğünde yürütülecek ve Güney Kafkas ülkeleri eğitim ve araştırma ağlarını Avrupa Akademik Ağı GEANT'a bağlanmasını hedefleyen Black Sea Interconnection (BSI) projesi başladı.

2008 Mayıs: 30 Nisan-2 Mayıs 2008 tarihlerinde ULAKNET Eğitim ve Çalıştaylarının ikincisi Konya'da Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde Konya'da gerçekleştirildi. Etkinliğe devlet üniversitelerinden 63, Vakıf Üniversitelerinden 10 Diğer kuruluşlardan 14 olmak üzere toplam 87 kurumdan yaklaşık 200 kişi katıldı.

2008 Mayıs: ULAKBİM, AB 7.Çerçeve Programı kapsamında desteklenen EGEE-III Projesi ortağı oldu.

2008 Mayıs: ULAKBİM, AB 7.Çerçeve Programı kapsamında desteklenen SEE-GRID-SCI Projesi ortağı oldu.

2008 Haziran: ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından; Yüksek başarımlı hesaplama kaynakları olan kurumlarla, kaynaklarının bir kısmının mevcut ULAKNET hat kapasitelerinin artırılarak veya yeni bağlantılar kurularak TR-Grid kullanıcıları tarafından kullanılmasına olanak tanıyacak "Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Altyapısı (TR-Grid-YBH) Anlaşması" onaylandı.

2008 Ağustos: 21 Agustos 2008'de İstanbul ULAKNET PoP (İTÜ) noktasından birisi Sofya diğeri Bükreş üzerinden olmak üzere 2x2.5 Gbps karasal fiber optik bağlantısı ile GEANT-ULAKNET bağlantı kapasitesi toplam 5 Gbps'e yükseltilmiştir.

2008 Eylül: ULAKNET Yazılım Grubu tarafından geliştirilen Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) sistemi beta sürümü kullanıma açıldı.

2008 Eylül: ULAKBİM ortağı olduğu EGEE projesi ve Avrupa Grid Altyapısı kapsamında 22-26 Eylül 2008 tarihlerinde Harbiye Askeri Müzesinde EGEE'08 Konferansını düzenlemiştir. Konferans grid alanında faaliyet gösteren uluslarası projeler ile bu alanda söz sahibi olan Avrupa Komisyonu yetkilileri, ilgili kurum ve kuruluşları, işletim sistemi, orta katman mimarisi, güvenlik, uygulama geliştiriciler ve kullanıcılardan oluşan 500 kişilik katılımla başarıyla gerçekleşmiştir.

2008 Eylül: ULAKNET Proxy sunucusu hizmetine son verildi.

2008 Ekim: Yeni kurulan üniversiteler için kendi altyapılarının sağlayıncaya kadar WEB ve DNS hizmeti verilmeye başlandı.

2009 Ocak: DPT tarafından onaylanan 2 proje; ULAKNET2 projesi (2009-2011) ve TR-Grid Araştırma e-altyapısının Güçlendirilmesi Projeleri (2009-2013) ULAKBİM Yatırım Bütçesine alınarak 2009 Ocak ayı itibarıyla desteklenmeye başladı.

2009 Şubat: 15 Şubat 2009 tarihi itibarıyla; TÜBİTAK KAMAG destekli; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun müşteri kurum; TÜBİTAK ULAKBİM, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin proje yürütücüleri olduğu "Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi" sözleşmesi imzalanarak başladı.

2009 Şubat: 28 Şubat 2009 tarihinde, Yakın Doğu Üniversitesi ve TÜBİTAK ULAKBİM arasında imzalanan protokolle, YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi hesaplama kaynakları, Türk Ulusal Grid ve Yüksek Başarımlı Hesaplama e-Altyapısı'na (TR-Grid-YBH) dahil edildi.

2009 Nisan: ULAKBİM, AB 7.ÇP SEERA-EI Projesi ortağı oldu.

2009 Nisan: Ulusal Toplu Katalog, Kütüphanecilik haftasında 3 Nisan 2009 günü resmi olarak açılmıştır. Kataloğun adresi http://www.toplukatalog.gov.tr olmuştur.

2009 Nisan: I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı (BAŞARIM'09)15-18 Nisan 2009 tarihlerinde TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu şemsiyesi altında, ULAKBİM ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliği ile ODTÜ'de gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı konferansta 20'ye yakın bildiri sunulurken, 5 çalışma grubu toplantısı ve 32 kişinin katıldığı bir eğitim yapıldı.

2009 Mayıs: ULAKBİM, AB 7.ÇP GEANT GN3 Projesi ortağı oldu.

2009 Haziran: III. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi (ULAKNETÇE'09) 31 Mayıs - 03 Haziran 2009 tarihlerinde AYDIN Adnan Menderes Üniversitesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe 109'u üniversite olmak üzere 124 farklı kurumdan 270 kişi katıldı.

2009 Haziran : ULAKNET'te konuşlandırılan "Akamai İçerik Sağlayıcı"ların bağlantı kapasitesi 300Mbps'den 1Gbps'a yükseltildi

2009 Temmuz: 3 Temmuz 2009 tarihli ULAKBİM Yönetim Kurulu kararına göre; ULAKBİM Kabul edilebilir Kullanım Politikası sözleşmesindeki kurallara uymayan üniversitelerin hatlarının ve ULAKNET haricinde bağlantısı olan üniversitelerin hat kapasitelerinin, 01 Ekim 2009 tarihinden itibaren üniversitelerin önceden bilgilendirilmeleri koşulu ile %50 ye kadar düşürülmesi konusunda ULAKBİM Müdürlüğüne yetki verildi.

2009 Temmuz: ULAKBİM Yönetim Kurulu kararıyla ULAKNET'in uç noktalarını oluşturan üniversitelerimizde verilen hizmet kalitesinin artırılması, üniversite bilgi-işlem birimleri arasında bilgi/tecrübe paylaşımı, olası problemlere etkin çözümler üretilmesi ve hızlı gelişen ağ teknolojilerine uyum sağlamada proaktif davranılabilmesi amacıyla "Ağ Teknolojileri Durum Tespit Komisyonu (AT-DTK)" kurulmuştur.

2009 Temmuz: TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla ULAKBİM'in European Grid Initiative (EGI) üyeliği onaylandı.

2009 Eylül: Ankara-İstanbul omurga bağlantısı kapasitesi 3 Gbps'e çıkarılmıştır.

2009 Kasım: ULAKNET tarihinde ilk kez Ankara-İstanbul omurga bağlantısı ihale usulü ile satın alınarak 10 Gbps'e çıkarıldı.

2009 Kasım: ULAKNET toplam Internet bağlantı kapasitesi 9.5 Gbps'e çıkarıldı.

2009 Aralık: ULAKBİM ortağı olduğu SEE-GRID-SCI projesi kapsamında iş ortakları Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ desteğiyle bölgesel bir etkinlik olarak SEE-GRID-SCI User Forum organizasyonunu gerçekleştirmiştir. "Earth Science and Grid" teması ile gerçekleştirilen etkinlikte sismoloji, meteoroloji ve çevre koruma grid uygulmaları ile birlikte araçlar, servisler ve algoritmalar kapsamında 32 akademik yayının bir araya getirildiği konferans kitapçığı (ISBN: 978-975-403-510-0) basılmıştır.

2010 Ocak: ULAKBİM, AB 7.ÇP destekli EUMEDGrid-Support Projesi ortağı oldu.

2010 Şubat: ULAKNET toplam Internet bağlantı kapasitesi 12.5 Gbps'e çıkarıldı.

2010 Şubat: Hacettepe (Beytepe)-Bilkent-ULAKBİM-ODTÜ-ODTÜ MEMS arasında yeni fiber optik altyapısı oluşturularak bağlı birimler ULAKNET2'ye dahil edildi.

2010 Şubat: Şubat 2009'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Yalkın Doğu Üniversitesi ile ULAKBİM arasında imzalanan protokol kapsamında YDÜ'deki 1300 işlemcili inovasyon merkezi ile ULAKNET arasında bağlantı kurularak, Merkezin kaynaklarının %20' si TR-Grid kullanıcıları tarafından kullanılmaya başlandı.

2010 Mart: ULAKNET Omurgasına ATM ve Frame Relay teknolojisi ile bağlı olan ve/veya bağlantı hızı 10 Mbps'in altında kalan tüm ULAKNET uçlarına; bağlantı şekillerinin yeni ULAKNET altyapısı ile uyumlu olacak şekilde ethernet teknolojisi ile değiştirilmesi ve en az 10 Mbps'e yükseltilmesi için yazı yazılmasına, bu değişim için Eylül 2010 tarihine kadar süre verilmesine, aksi durumda bu tür bağlantıların kapatılmasına ve sunulan ULAKNET ağ hizmetlerinin sona erdirilmesine karar verildi.

2010 Mayıs: ULAKBİM, AB 7.ÇP destekli EGI-InSPIRE Projesi ortağı oldu.

2010 Mayıs: ISCTurkey'10 Konferansı kapsamında ODTÜ'de, 7 Mayıs günü "IPv6 Altyapısı ve Güvenliği" çalıştayı düzenlendi.

2010 Mayıs: IV. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi (ULAKNETÇE'10) 23 Mayıs - 26 Mayıs 2010 tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nin katkılarıyla Davraz'da gerçekleştirildi. Etkinliğe 100'ü aşkın kurumdan 205 kişi katıldı.

2010 Temmuz: TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından, "Türkiye Bilim e-Altyapısı Danışma Kurulu Çalışma Esasları" kabul edildi. Aynı toplantıda "Tr-Grid Ulusal Grid Oluşumu Çalışma Esasları" yürürlükten kaldırılmıştır.

2010 Eylül: ULAKBİM, AB 7.ÇP destekli HP-SEE Projesi ortağı oldu.

2010 Eylül: Eylül 2010 sonu itibarıyla ULAKNET'e bağlı ATM/FR teknolojisi ile bağlı ana uç (kiralık devreler ve fiber bağlantılar hariç 141 ana uç metro ethernete geçiştir) kalmamıştır. Arka uçlarda ise metro ethernet teknolojisi ile bağlı uç sayısı 482'ye yükselmiştir. Toplam yaklaşık 700 arka ucun geri kalan kısmı altyapı yetersizlikleri veya yüksek fiber maliyetleri yüzünden FR ile bağlıdır.

2010 Ekim: 22 Ekim 2010 tarihli ULAKBİM Yönetim Kurulu toplantısında TÜBİTAK ULAKBİM tarafından kurulup işletilen Yüksek Başarımlı ve Gird Hesaplama Altyapısı (TR-Grid)'ın adının Türk ulusal E-Bilim E-Altyapısı (TRUBA) olarak değiştirilmesi uygun bulundu. Aynı toplantıda "TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Merkezi tarafından yürütülecek Dış Destekli Projelere İlişkin Çerçeve İlkeler" kabul edildi.

2010 Aralık: 8 Aralık 2010 tarih ve "Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6'ya Geçiş Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi yayımlandı. Genelgede 2012 Mart ayına dek, TÜBİTAK ULAKBİM'ten "IPv6 Geçiş Eğitimler"inin alınabileceği ifade edildi.

2011 Ocak: TÜBİTAK ULAKBİM, BTK, ÇOMÜ ve Gazi Üniversitesi tarafından Ankara'da "Ulusal IPv6 Konferansı" düzenlenmiş, konferansa 600'ü aşkın kişi katılmıştır.

2011 Şubat: 15 Şubat 2009 tarihinde başlayan "Ulusal IPv6 Protokol Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi" sona erdi.

2011 Nisan: 2012 yılı Şubat ayı sonuna kadar sürecek ve 150 kurumdan 400'ü aşkın kişinin eğitildiği Kamu Kurumları için IPv6 Geçiş eğitimleri başlatıldı.

2011 Nisan: ULAKNET2 proje kapsamında satın alınan Gebze MAM Yerleşkesi - İTÜ arasındaki 93 km uzunluğundaki fiber optik altyapı ile Konya'da Selçuk Üniversitesi yerleşkeleri arasında Konya Büyükşehir Belediyesi ile 2007 yılında imzalanan protokol gereği tesis edilen fiber optik altyapı devreye alındı.

2011 Mayıs: V. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi (ULAKNETÇE'11) 15 - 18 Mayıs 2011 tarihlerinde Karadeniz Üniversitesi katkılarıyla Trabzon'da gerçekleştirildi. Etkinliğe 100'ü aşkın kurumdan 280 kişi katıldı.

2011 Mayıs itibarıyla ULAKNET'e bağlı uç sayısı toplamda 890'a, ana uç sayısı 164'e, metro ethernet teknolojisi ile bağlı uç sayısı 826'ya yükselmiştir.

2011 Haziran: Kalkınma Bakanlığı destekli olarak AFAD (Afet ve Acil durum Yönetim Başkanlığı) tarafından yürütülen ve ulusal deprem verilerinin TRUBA üzerinden sunulabilmesini sağlayacak Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) projesi , AFAD ve ULAKBİM arasında yapılan işbirliği protokolü ile başladı. İlk aşamada AFAD, ULAKNET2 altyapısına fiber optik bağlantı ile dahil edildi.

2011 Temmuz: ULAKNET hat kira giderlerinden tasarruf edilmesi amacıyla Temmuz ve Ağustos aylarında bazı üniversitelerin kullanım kapasitelerinde geçici indirime gidilmesi uygulaması başlatıldı.

2011 Temmuz: TÜBİTAK ULAKBİM Yönetim Kurulu'nun 6 Mayıs 2011 ve 68 sayılı toplantısında onaylanan ve ULAKNET'in güncel gereksinimleri, teknolojik gelişmeler, kamu mevzuatındaki yenilikleri içeren yeni ULAKNET Kullanım Politikası (UKP) için imza süreci başlatılmıştır.

2011 Temmuz: Ankara-İstanbul-İzmir omurgası 10 Gbps'e yükselmiştir.

2011 Ağustos Mevlana Üniversitesi ULAKNET2'ye dahil oldu.

2011 Eylül: ULAKNET toplam Internet bağlantı kapasitesi 20 Gbps'e çıkarıldı.

2011 Ağustos: 2 Ağustos 2011 tarihinde TÜBİTAK, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu arasında "Eskişehir Büyükşehir sınırları içinde Elektronik Haberleşme Altyapısı Kurulumu işbirliği Protokolü" imzalanmıştır.

2011 Eylül: ULAKBİM, AB 7.ÇP destekli PRACE-2IP Projesi ortağı oldu.

2011 Ekim: ULAKNET Uç Yönetim Sistemi (UUYS) kullanıma açıldı.

2011 Ekim: Konya Üniversitesi (Necmettin Erbakan Üniv.) ULAKNET2'ye dahil oldu.

2011 Kasım: 25 Kasım 2011 tarih ve 70 sayılı TÜBİTAK ULAKBİM Yönetim Kurulu toplantısında EKUAL hizmeti sağlanan kurumların; 01 Ocak 2012 tarihine kadar ULAKNET kullanım politikasını (UKP) imzalamaları ve ULAKNET'e bağlanma süreçlerini başlatmaları, bu şartları sağlamayan kurumların 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren şartları yerine getirene dek ULAKNET ve EKUAL hizmetlerinden yararlandırılmaması uygun bulundu. Yeni EKUAL başvuruları için UKP ve EKUAL Kullanım Sözleşmesinin birlikte imzalanması zorunlu hale getirildi ve ULAKNET bağlantısının kurulmadan EKUAL hizmetlerinin erişime açılmaması kararlaştırıldı. ULAKNET bağlantısı olmayan KKTC üniversiteleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri bu kapsam dışında tutuldu.

2012 Ocak: 2012-2014 yatırım programı için Kalkınma Bakanlığına 2011 Mayıs ayında sunulan "TRUBA Altyapısını Güçlendirme Projesi" başladı.

2012 Ocak AB ICT çağrısında kabul edilen Governments ENabled with IPv6 (GEN6) Projesi başladı.

2012 Ocak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Bilgi Güvenliği Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), TÜBİTAK ULAKBİM, Gazi Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, TÜRKSAT ve Bilgi Teknolojileri Derneği tarafından desteklenen 2. Ulusal IPv6 Konferansı Ankara'da gerçekleştirildi.

2012 Nisan: 1 Mwatt enerji kapasitesine sahip yeni TRUBA sistem odası devreye alınmıştır. Nisan 2012 itibarıyla TRUBA, 1.6 PB depolama alanı ve 12.000 üzerinde işlemci çekirdeği ile hizmet vermektedir.

2012 Nisan: III. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı (BAŞARIM'12) 12-13 Nisan 2012 tarihlerinde ULAKBİM, Bilkent ve ODTÜ Bölümü işbirliği ile Bilkent'te gerçekleştirildi.

2012 Nisan: VI. ULAKNET Çalıştay ve Eğitimi (ULAKNETÇE'12) 15 - 18 Nisan 2012 tarihlerinde 9 Eylül Üniversitesi katkılarıyla Çeşme'de gerçekleştirildi. Etkinliğe 100'ü aşkın kurumdan yaklaşık 300 kişi katıldı.

2012 Mayıs itibarıyla ULAKNET'e bağlı uç sayısı toplamda 923'e, ana uç sayısı 183'e, metro ethernet teknolojisi ile bağlı uç sayısı 886'ya yükselmiştir. Eduroam'a bağlı kurum sayısı 56'ya ulaşmıştır (483 birim ve 4804 erişim cihazı)

2012 Ağustos: Konya Karatay Üniversitesi ULAKNET2'ye dahil oldu.

2012 Eylül: ULAKNET toplam Internet bağlantı kapasitesi 23 Gbps'e çıkarıldı.

2012 Eylül: ULAKNET Hat kira giderlerinden %10 üzerinde tasarruf sağlayacak Trafik Analiz Servisi (TAS) kullanıma açılmıştır.