5. Doğu Ortaklığı E-altyapıları Konferansı (EaPEC 2022) 28-29 Eylül 2022 tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirildi