Özel Yetenekliler Öğretim Programları Geliştirme 2. Çalıştayı Gerçekleştirildi