Türkiye’nin Açık Bilim Yolu” ANKOSLink 2021 Uluslararası Konferansı’nda anlatıldı