Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Jeotermal Enerji Çalıştayı Gerçekleştirildi