TRUBA

-A +A

Bulut

Yazılım veya donanım ihtiyaçlarının uzaktan platform bağımsız ve esnek bir şekilde sunulabilmesi nedeni ile bulut hesaplama bilimsel araştırmaların da ilgi alanına ve kullanımına girmiştir. Özellikle alışılagelmiş altyapılar tarafından kısa bir süre içinde işlenemeyecek kadar büyük hacimli verilerin farklı şekillerde analiz edilebilmesine olanak sağlaması büyük araştırmacı gruplarının ilgisini çekmektedir.

Veri Ambarı

TRUBA, hesaplama işlerinin sorunsuzca yürütülebilmesi için sunduğu dağıtık paralel dosya sistemi ve araştırma projelerinin bilimsel veri ambarı olarak hizmet veren 3 PByte üzerinde veri ambarına sahiptir. Veri ambarları yüksek hızda infiniband ağı ile lokal olarak, 10Gbps ULAKNET bağlantısı ile dış ağa hizmet verebilmektedir.

Hesaplama

TRUBA, birçok farklı disiplinden araştırmacıya üniversite, kamu ve endüstri ayrımı gözetmeksizin hizmet vermektedir. Dünyadaki benzer merkezler kısıtlı sayıda ve genelde büyük ölçekli projelere veya sınırlı sayıda uygulama ile araştırmacılara destek vermektedir. TRUBA’nın hizmet veren iki ulusal merkezden biri olması nedeni ile araştırmacılara sunulan hesaplama hizmetlerinin sayısı, uygulamaların sayısı ve donanım çeşitliliği oldukça fazladır.

TRUBA

TÜBİTAK ULAKBİM, kuruluşundan itibaren sırası ile araştırma ağları, yüksek başarımlı hesaplama, veri yoğun hesaplama ve bilimsel veri ambarları servislerini sunmaktadır. Sağlanan hizmetlere günümüz itibarı ile bakıldığında e-Altyapıların sürekli ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli bütün bileşenleri içerdiği görülmektedir.

RSS - TRUBA beslemesine abone olun.