Editör ve Yazar 1. Eğitim Semineri

-A +A

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından, araştırmacılar, yazarlar ve dergi editörlerine yönelik olarak, bilimsel yayın hazırlama, yayınlama usulleri ile bilimsel süreli yayınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ve bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerilerinin paylaşılacağı bölgesel eğitim seminerileri organize edilmiştir.

Bu çerçevede birincisi, 4 Mart 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Ankara’da, 375 editör ve araştırmacının katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Açılış ve ULAKBİM Bilgi Hizmetleri - M.Mirat Satoğlu
TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü   PDF

Bilimsel Nitelikte bir Dergi için Uluslararası Kriterler, ULAKBİM  
Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TR Dizin Komite Başkanı  PDF

Editörlere Hatırlatmalar,
Sibel Tabanlıoğlu, TÜBİTAK ULAKBİM  PDF

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı, 
Donna Wilson, Elsevier Sosyal Bilgiler ve Ekonomi Dergileri İdari Yayıncısı  PDF

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler, 
Donna Wilson, Elsevier Sosyal Bilgiler ve Ekonomi Dergileri İdari Yayıncısı  PDF

Fotoğraflar

12.03.2015