IPv6 Avantajları

-A +A

IPv6’nın Avantajları

IPv6’da IPv4’ün güçlü yönleri korunarak, günümüz ağlarının değişen gereksinimlerini karşılamak amacıyla pek çok yenilik getirilmiştir. İnternet ağının her geçen gün daha çok kullanıcıyı kapsamasıyla, yönlendirici trafiği ve yönlendirilecek paket sayısı artmıştır. Bu nedenle günümüzde veri işleme hızı önem kazanmıştır. Bir başka deyişle yönlendirmenin veya anahtarlamanın yapıldığı noktalarda veri paketlerinin doğru ve hızlı bir şekilde yönlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve servis çeşitliliğinin artması ile birlikte IPv4’te yaşanan sorunları gidermeyi amaçlayan IPv6’nın yeni özellikleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Genişletilmiş adres alanı:

IPv6’nın en önemli özelliklerinden biri 128 bitlik adres uzunluğu ile IPv4’e göre daha büyük bir adres alanı sunmasıdır. IPv6’daki bu geniş adres alanı, hiyerarşik adresleme yapılmasına olanak sağlayarak, yönlendirme tabloları boyutlarının küçülmesini sağlayacaktır. Şu anda IPv6 adres aralığının çok küçük bir yüzdesi için kullanım alanı tanımlanarak tahsis edilmek üzere ayrılmıştır. Bu sayede gelecekteki kullanım için yeterince adres mevcuttur. Geniş adres aralığının sunduğu bir diğer avantaj ise uçtan uca adresleme yapılabilmesidir. NAT gibi kullanımı durumunda pek çok işletim zorluğunu beraberinde getiren adres dönüştürücü mekanizmalara olan ihtiyaç, IPv6 kullanımı ile ortadan kalkmaktadır.

Yeni Güvenlik Özellikleri: 

IPv6 güvenlik konusunda da bazı üstünlüklere sahiptir. Öncelikle İnternet Protokol Güvenliği (Internet Protocol Security - IPsec) desteği IPv6’da bütünleşik olarak gelmektedir. Bu bütünleşme ile servislerin daha sorunsuz ve etkin çalışması sağlanmaktadır. IPv6’nın güvenlik konusundaki bir diğer üstünlüğü, güvenlik için tanımlanmış ek başlıklar ile yetkilendirme ve şifreleme yapılabilmesidir. Ayrıca IPv6’da ara düğümlerde paketlerin parçalanmadan aktarılması, yeni başlık yapısı ile ağ üzerinde paketlerin izlenmesinin kolaylaşması gibi güvenlik bütünlüğünü sağlayan yeni özellikler de mevcuttur.

Sadeleştirilmiş Başlık Yapısı:

IPv6 paketleri yönlendiriciler tarafından daha hızlı işlenebilmelerine olanak sağlayan sabit uzunlukta yeni bir başlık yapısına sahiptir.  IPv4 başlığındaki gereksiz bazı alanlar atılmış, bazıları ise isteğe bağlı kullanım için uzantı başlıkları kısmına kaydırılmıştır. IPv6 paketlerinin başlık yapısı ilerideki bölümlerde ayrıntılı olarak işlenmektedir.

Gelişmiş Servis Kalitesi Özellikleri:

İnternet Protokolü, doğası gereği farklı uygulamaların hepsini en iyi çaba (best effort) yaklaşımı ile fark gözetmeksizin ele alır. Bu durum, uçtan uca gecikme veya paket kayıpları gibi parametrelere karşı duyarlı olan trafik için problemlere yol açabilmektedir. Bu problemlerin üstesinden gelmek için IPv4’te farklı Servis Kalitesi (QoS) teknikleri kullanılmaktadır. IPv6 başlığında bulunan yeni alanlar trafiğin daha iyi tanımlanması ve buna göre önceliklendirilmesine olanak sağlar. Bu önceliklendirme paket başlığındaki bilgilere göre yapıldığı için, paketin içeriğinin şifrelenmiş olması önceliklendirmeyi etkilememektedir. 

Otomatik Adres Yapılandırılması:

Otomatik adres yapılandırılması IPv6'nın getirmiş olduğu önemli yeniliklerdendir. IPv6, ağ üzerinde adres atama sunucusu olmaksızın, ağa bağlı arabirimlerin adres edinmelerine olanak tanır. Bu özelliğin temelinde ağdaki yönlendiricilerin gerekli adres önekini anons etmeleri ve istemcilerin de bu bloğa 64 bitlik bir değer ekleyerek kendi adreslerini oluşturmaları yatar. Bu şekilde oluşturulan adreslerin kullanılmadan önce ‘tekillik testi’nden (Duplicate Address Detection Mechanism) geçirilmesi gerekir. Düğümler başkaları tarafından kullanılmadığına kanaat getirdikleri adresi kullanıma alabilir.

Dolaşılabilirlik:

Dolaşılabilirlik, bir istemcinin farklı ağlardan “gerçek ev adresi” ile bağlantı yapabilmesidir. IPv4’te dolaşılabilirlik desteği sorunlu olmakla birlikte mevcuttur. IPv6’da ise sorunsuz çalışmaktadır.

Genişletilebilirlik:

IPv6’da zorunlu başlık alanının dışında bulunan ve isteğe bağlı kullanılabilen uzantı başlıkları bölümü, ileride ihtiyaç duyulabilecek yeni özellikler için kullanılabilir.

Komşu Düğümlerle Etkileşim İçin Yeni Protokol:

IPv6 Ağlarında aynı bağlantı üzerindeki komşu düğümlerin etkileşimini yönetmek için yeni bir protokol olan Komşu Keşfi (Neighbor Discovery) Protokolü kullanılır. Bu protokol, “Internet Control Message Protocol for IPv6” (ICMPv6) mesajlarını kullanılır. Bu mesajlar IPv4’te bulunan “Address Resolution Protocol” (ARP), “ICMPv4 Router Discovery” ve “ICMPv4 Redirect” mesajlarının yerini alır. ICMPv6 ayrıca yönlendirme ve IP paketlerinin dağıtımı esnasında ortaya çıkan hataları ve diğer temel durumların raporlanmasında da kullanılır.