Nitelikli Servis (QoS)

-A +A

Gecikmeye karşı çok duyarlı olan özel uygulamalar için, talep edilmesi durumunda, sıkışıklık anında paket kayıplarını engellemek amacıyla ULAKNET omurgası üzerinde bant genişliği ayrılabilmektedir. Ancak bu servisin sağlıklı işleyebilmesi için üniversite yönlendiricileri üzerinde de ilave tanımlar yapılması gerekmektedir.
Bu servisten yaralanmak isteyen üniversite ve araştırma kurumları, uygulamanın planlanan başlangıç saatinden en geç 2 iş günü öncesine kadar aşağıda verilen bilgileri network@ulakbim.gov.tr e-posta adresine iletmelidir.

• Uygulama ile ilgili genel bilgi ( Amacı, katılan üniversiteler veya araştırma kurumları, uygulamanın başlangıç ve bitiş saatleri) 
• İhtiyaç duyulacak bant genişliği (Kbps cinsinden) 
• Kaynak IP adresi (source IP) 
• Hedef IP adresi (destination IP) 
• Uygulama ile ilgili teknik bilgiler (trafik te yönlü - trafik sadece kaynaktan hedeflere doğru akıyor ise, trafik çift yönlü - kaynaktan alıcılara doğru ve ters yönde akıyor ise) 
• Ulakbim personelinin kolaylıkla ulaşabileceği ve üniversite yönlendiricileri üzerinde tanım yetkisi bulunan 2 teknik sorumlunun iletişim bilgileri.(telefon,e-mail)
Talep edilmesi durumunda böyle bir servis Avrupa Akademik Ağı GEANT üzerinde bulunan birimler arasındaki uygulamalar için de sağlanabilir. Ancak bu durumda yukarıda verilen bilgilerin en geç 5 iş günü oncesinden ilgili e-posta adresine ulaştırılmalıdır.