IPv6 Servisleri

-A +A

IPv6-GO kullanım esasları Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumu tarafından belirlenmiştir. IPv6 kullanım koşullarına

erişmek için http://www.ipv6.net.tr/docs/IPV6-MAGO.kullanim.kosullari.pdf linki kullanılabilir.

Proje kapsamında  IPv6 Test Yatağı ve Geliştirme Ortamı (IPv6-GO) ‘nın kurulma amaçları:

  • Geçiş yöntemleri güvenlik incelemesi yapılabilmesi;
  • IPv6 ileri seviye özelliklerinin test edilebilmesi
  • IPv6 tabanlı geliştirilen uygulamaların testlerinin yapılabilmesi için bir ortam sağlanmasıdır.

IPv6-GO test yatağı aşağıda belirtilen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Farklı Test Senaryolarının Uygulanabilmesi
IPv6-GO tasarımı farklı test senaryolarının aynı anda uygulanabilmesine uygun olmalıdır.

Uzaktan Erişilebilirlik ve Yönetilebilirlik
IPv6-GO farklı kullanıcıların birbirlerinde izole olarak testlerini yapabilmeleri için uzaktan erişim sağlamalıdır. Bununla birlikte kullanıcıların test ağına fiziksel erişimlerinin olmadığı durumda dahi test ağı uygulanmak istenilen senaryoya göre uzaktan yapılandırılabilmelidir.

Donanım ve Yazılım Çeşitliliği
IPv6-GO tek bir üreticinin ürünlerinin yeteneğinden bağımsız olunabilmesi için açık kaynak kodlu ve ticari ürünleri barındıracak şekilde donanım ve yazılım çeşitliğine sahip olmalıdır.

Farklı Geçiş Yöntemlerinin Denenebilmesi
IPv6-GO yalın IPv6, tünelleme ve çevirici kullanımı geçiş yöntemlerinin test edilebilmesine imkan verecek şekilde, bu yöntemlerin oluşturulabileceği yazılım ve donanımı içermelidir.

IPv6 İleri Seviye Özelliklerinin Desteklenmesi
IPv6-GO dolaşılabilirlik, çoklu gönderim ve servis kalitesi gibi IPv6 ileri seviye özelliklerinin denenebileceği ve uygulanabileceği yazılımı ve donanımları içermelidir.

IPv6-GO Genel Topolojisi

IPv6-GO ULAKBİM, Gazi Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine konuşlandırılmıştır. Bu üç yerleşkedeki test laboratuvarları sırası ile 1000 Mbit/s, 50 Mbit/s ve 200 Mbit/s hızlar ile Ulusal Akdemik Ağ (ULAKNET)  omurgası üzerinden birbirlerine bağlıdır. Bununla birlikte trafiğin ağdan izole edilebimesi ve yalın IPv6 bağlantısı için ULAKBİM-Gazi Üniversitesi ve ULAKBİM- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında 2 Mbit/s hızında G.SHDSL bağlantısı bulunmaktadır. IPv6-GO genel bağlanyı topolojisi Şekil 1’ de verilmiştir.