IPv6 Genelge

-A +A

Proje kapsamında oluşturulan "Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı”, 8 Aralık 2010 tarihli ve 27779 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile duyurulmuştur.

Söz konusu plan uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının IPv6’ya geçişinin, aşağıdaki takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanmıştır:

1. Aşama (1 Ocak 2011 - 31 Ağustos 2012):

1.1. Kamu kurum ve kuruluşları 31 Mart 2011 tarihine kadar aşağıda belirtilen unsurların IPv6 desteğinin olup olmadığı konusunda bir envanter çıkarma çalışması yapacaktır;

• Üçüncü seviye anahtarlama cihazları,

                  • Yönlendirici cihazlar,

                  • Güvenlik cihazları,

                  • İnternet üzerinden dışarıya verilen hizmetler ve bu hizmetlerin                     verilmesini sağlayan yazılımlar.

1.2. İlgili yazılım veya donanımın faydalı kullanım ömürleri göz önünde bulundurularak IPv6 desteği bulunmayan unsurların yenilenmesi için plan yapılacak ve satın alınması öngörülen mal veya hizmetlerin finansmanı bütçe çalışmalarına dâhil edilecektir.

1.3. Kamu kurum ve kuruluşları en geç 31 Ağustos 2012 tarihi itibariyle IPv6 adresi ve IPv6 bağlantılarını temin etmiş olacaklardır.

1.4. 31 Ağustos 2012’den sonra IPv6’yı desteklemeyen hiçbir ağ donanım ve yazılımına yatırım yapılmayacaktır.

1.5. Kamu kurum ve kuruluşları, bilgi işlem personelinin IPv6’ya geçiş ve IPv6 destekli hizmetlerin verilebilmesi konusunda eğitim ihtiyaçlarını belirleyeceklerdir. Gerekli eğitimler 1 Mart 2012 tarihine kadar tamamlanacaktır.

1.6. Kamu kurum ve kuruluşları, eğitim ihtiyaçlarını ücret mukabilinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde oluşturulacak olan IPv6’ya Geçiş Eğitimi Merkezi’nden karşılayabileceklerdir. Bu eğitimin içeriği ve programı ULAKBİM tarafından belirlenecek ve duyurulacaktır.

1.7. İlgili eğitimin IPv6’ya Geçiş Eğitimi Merkezi’nden alınmadığı hallerde, eğitim alınacak kuruluşun bilgisayar ağları eğitimi hususunda TS EN ISO/IEC 17024 veya ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, “personel belgelendirme kuruluşu” olması gerekmektedir.

2. Aşama (1 Eylül 2012 - 31 Aralık 2012):

2.1. IPv6 bağlantısı ve adresi temin eden kamu kurum ve kuruluşları 31 Aralık 2012 tarihine kadar İnternet üzerinden verdikleri en az bir adet hizmeti pilot uygulama olarak IPv6 destekli hale getireceklerdir.

3. Aşama (1 Ocak 2013 - 31 Ağustos 2013):

3.1. Kamu kurum ve kuruluşları en geç 31 Ağustos 2013 tarihine kadar İnternet üzerinden verdikleri kamuya açık tüm hizmetleri IPv6’yı destekler hale getireceklerdir.