TÜBESS

-A +A

DPT Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) ve Ek Eylem Planı'nın 38.maddesinde yer alan E-Entegre Kütüphane Sistemi (EE-KS) kapsamında ULAKBİM ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan bir protokol kapsamında ULAKBİM tarafından Türkiye Ulusal Toplu Kataloğu (TO-KAT) ve Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi (TÜBESS) geliştirilmiştir.

TÜBESS, kullanıcıların akademik bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizdeki bilgi merkezlerinin kaynak paylaşımında işbirliği yapmalarını amaçlamaktadır. Kaynak paylaşımı TÜBESS'e dahil olan bilgi merkezinin Belge Sağlama Birimleri aracılığı ile fotokopi ve ödünç verme şeklinde gerçekleştirilecektir. Katılımcı bilgi merkezleri sistem kullanımı için yetkilendirdikleri BS Birimleri aracılığı ile "TÜBESS Politika Editörü" üzerinden kaynak paylaşım politikalarını (fotokopi ve ödünç vermek kuralları, süresi, ücretleri vd.) belirleyebilmekte ve bu yolla sistem üzerinden ortak belge sağlama işlemlerini yürütmektedir.

TÜBESS'e dahil olmak isteyen kurumların aşağıda yer alan "TÜBESS Katılım Sözleşmesi"ni imzalayarak kurum adına TÜBESS işlemlerinde görevlendirilen Belge Sağlama Birimi personel bilgilerini ULAKBİM'e bildirmeleri gerekmektedir.