TR-Grid-ReIS

-A +A

TR-Grid Araştırma e-Altyapısının Güçlendirilmesi (2009 – 2011)

Avrupa bölgesinin e-Bilim konusundaki en önemli planlayıcıları e-IRG (e-Infrastructure Reflection Group) ve HET (HPC Europe Task Force) gibi strateji geliştirme gruplarıdır. e-Altyapıların önemi, ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) tarafından hazırlanan yol haritasında da vurgulanmıştır. Bu duruma uygun olarak DPT desteğiyle başlatılan TR-Grid Araştırma e-Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi, öncü projesi olan TUGA’nın başarısını sürdürmeyi hedeflemektedir.

  • TR-Grid araştırma e-Altyapısında seneler içinde sayısı artacak araştırmacılara gerekli desteği, hesaplama ve veri depolama kaynaklarını sağlamak

amacı dışında:

  • Öncelikli olarak Avrupa'da kurulacak gelecek nesil altyapılar olmak üzere uluslararası e-Altyapılarda yer alabilmek için donanım ve insan altyapısında gerekli güçlenmenin sağlanması,

  • Ulusal çapta çeşitli fonlayıcılar tarafından üniversiteler, araştırma merkezleri ve ulusal hesaplama merkezlerine sağlanan kaynakların verimli kullanımı için operasyonel olarak TR-Grid insan gücü tarafından desteklenecek ve TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu tarafından stratejileri oluşturulacak bir işbirliği çatısının oluşturulması,

  • Diğer kamu kurumlarına ve endüstriye e-Altyapılar konusunda gerekli insan gücü ve kaynak desteğinin gerektiğinde sağlanabilmesi,

  • Proje kapsamında sayısı artacak uzmanların desteği ile benzer alımlar yapacak araştırma, endüstri ve kamu kurumları için danışmanlık yapılması,

hedeflenmiştir.