TUGA

-A +A

Türk Ulusal Grid Altyapısı (2006-2007)

TÜBİTAK TARAL tarafından desteklenen TUGA (Türk Ulusal Grid Altyapısı) projesi, yüksek başarımlı bilgisayar merkezlerinin üniversite bünyelerinde kurularak ulusal grid altyapısının oluşturulmasını amaçlamıştır. Bu amaçla küme bilgisayar yapıları temin edilerek belirlenmiş merkezlere yerleştirilecek ve grid yapısı altında birleştirilmiştir. Bilimsel gelişimi takip edebilmek ve yapılan çalışmalara uyum sağlayabilmek için giderek daha karmaşık sistemlerin incelenmesi gerçekleştirilerek, çalışmalar yüksek işlem hızı, hafıza ve depolama kapasitesini gerektirdiğinden yüksek başarımlı bilgisayar merkezlerinin kurularak akademisyenlerin erişimi sağlanması hedeflenmiştir. Türkiye akademik dünyada söz sahibi olabilmek için paralel işlem yapabilme gücü ve bilgi paylaşımını sağlayan Avrupa Grid Oluşumu içinde yer alması gerektiği düşünülerek, Ulusal Grid Altyapısı’nın kurulması ve Avrupa Grid Altyapısı’na entegrasyonu için gerekli çalışmalar TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülmüştür.

Türkiye’deki araştırmacılar rekabetçi araştırma ortamının gerektirdiği işlem gücünü edinmek için çeşitli proje destek kaynakları ile güçlü bilgisayarlar alınmakta olup, uluslararası bilim çevresindeki benzer kaynaklarla kıyaslandığında oldukça yetersiz kalan ve genellikle etkin olarak kullanılmayan bu kaynakların bu proje kapsamında Ulusal Grid Altyapısı ile verimli olarak kullanımını sağlanmıştır. Ulusal Grid Altyapısı, Avrupa Grid Altyapıları başta olmak üzere diğer Grid yapılarına bir giriş kapısı olacağından Türkiye’deki araştırmacı çevresine muazzam bir hesaplama kaynağı sunmuştur.

Projenin hedeflenen ve gerçekleştirilen temel amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • TR-Grid Ulusal Grid Altyapısını kurmak ve işletmek.

  • Araştırmacılara kullanıcı hesabı açmak ve araştırmacıların kaynakları kullanımına destek vermek.

  • Ulusal ve bölgesel grid uygulamalarının geliştirilmesini sağlamak.

  • Grid kullanıcı ve sistem yöneticisi eğitimlerini vermek.

  • Çalıştay ve toplantılar düzenleyerek grid bilincinin oluşturmak ve grid topluluğunu genişletmek.

  • TR-Grid Ulusal Grid Oluşumu'nun üniversite, sanayi ve kamu katılımcılarıyla yapılanmasını sağlamak.

  • Uluslararası grid projelerine katılmak ve katılımı desteklemek.