ULAKNET-2

-A +A

Projenin Amacı:

Araştırma ve eğitim kurumlarının bant genişliği ihtiyacı, araştırmacılara yönelik uygulama ve teknolojilerin gelişimine paralel olarak artmakta, bu ihtiyaca cevap vermek üzere ağ teknolojileri de gelişme göstermektedir. Bu sebeple araştırmacıların artan ihtiyaçlarına cevap vermek için ULAKNET altyapısı, teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli yenilenmektedir. ULAKNET-2 projesinin amacı, ULAKNET altyapısında artan kapasite ihtiyaçlarına uzun vadede cevap verebilmek ve yüksek hat kiralarından kurtulabilmek için; “kapasite kiralama” yöntemi yerine, tüm dünya akademik ağlarındaki yönelime paralel olarak “kendi fiber optik altyapısını oluşturma” stratejisini hayata geçirmek amacıyla, fiber optik kablo altyapısı kurmak, satın almak ve bu altyapı üzerinde transmisyon ekipmanlarının konuşlandırılmasını sağlamaktır.

Bu amaçla;

  • Birden fazla araştırma kurumunun bulunduğu şehirler için şehir içi güzergahlar,
  • ULAKNET omurga cihazlarına yüksek kapasitelerle bağlı diğer şehirler için şehirler arası güzergahlar,

  • Geçiş hakkı problemlerinin çözülebildiği yüksek maliyetli bütün güzergahlar

projenin uygulama alanındadır.