BSI

-A +A

Black Sea Interconnection

BSI (Black Sea Interconnections) projesi Güney Kafkas ülkelerindeki ulusal eğitim ve araştırma ağları arasında uluslararası bir ağ altyapısı oluşturmak ve  bu omurgayı Avrupa Akademik Ağı GÉANT2’ye bağlamayı amaçlamaktadır. 1.861.908 Avro’luk proje bütçesinin 1.400.000 Avro’su Avrupa Komisyonu tarafından, kalan kısmı ise proje ortakları tarafından karşılanacaktır. BSI projesi, ağ altyapısının tedarik edilmesi, hizmete konulması ve ağ üzerinden verilecek servislerle zenginleştirilmesini içeren tipik bir altyapı projesi niteliği taşımaktadır.

1 Mart 2008 tarihinde başlayan ve  24 ay sürecek olan projenin, ağ bağlantılarının tedariği ve gerçekleştirilmesi gibi faaliyetleri kapsayan en önemli bölümü ilk yıl içinde gerçekleştirilecektir. Kalan süre ise, ağ bağlantılarının çalışır durumda tutulması, izlenmesi, proje tanıtım faaliyetleri ve oluşturulan altyapının sürdürülebilirliğini sağlayacak finansman kaynaklarının araştırılması gibi faaliyetlere ayrılacaktır.