EGI-InSPIRE

-A +A

European Grid Infrastructure - Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe

Bilimsel araştırma ulusal sınırların ötesine geçmiştir. Birçok büyük araştırma projesi için başka ülkelerdeki cihazlardan veya bilgisayar modellemelerinden gelen çok büyük boyutlu verilerin yüksek hızlı ağlarla yüksek performanslı dağıtık hesaplama altyapılarında işlenmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Toplam 4 sene sürmesi planlanan EGI-InSpire projesi, EGEE projeleri ile oluşturulan Avrupa grid altyapısının sürdürülebilirliği için dönüşüme devam etmeyi hedeflemektedir. Genel olarak dağıtık hesaplama altyapıları olarak adlandırılan veri yoğun grid, bulut hesaplama, masaüstü grid gibi altyapıların devamlılığı için operasyonel, idari ve politik destek sağlamaktadır. Merkezi yönetim organizasyonu EGI.eu aracılığı ile Avrupa dağıtık hesaplama altyapıları için bir koordinasyon noktası oluşturmaktadır.

EGI-InSpire projesi, başta ESFRI olmak üzere araştırmacıların taleplerini anlayarak kullanıcı desteği vermeyi hedeflemektedir. Proje dışında desteklenen orta katman yazılımlarını tek bir dağıtım altında toplayarak kullanıcılara daha iyi bir altyapı sunmayı hedeflemektedir. Hem araştırmacıların hem altyapıya destek veren kaynak sağlayıcıların daha kullanılabilir, kararlı bir altyapıda çalışmasını sağlamanın ötesinde kullanım bilgisi, kaynak bilgisi gibi bilgileri detaylı bir şekilde onlara ileterek yatırımların verimli kullanımını da sağlamaktadır.

Proje hakkında daha ayrıntılı bilgiye http://www.egi.eu/about/egi-inspire adresinden ulaşılabilir.