SEE-GRID, SEE-GRID-II ve SEE-GRID-SCI

-A +A

SEE-GRID, SEE-GRID-II ve SEE-GRID-SCI

South Eastern European Grid-enabled elnfrastructure Development (2004-2006)

SEE-GRID projesinde, Güney Doğu Avrupa bölgesinde konumdan bağımsız ve kesintisiz olarak çalışarak araştırmacılara ihtiyaç duydukları hesaplama kaynağını sunan grid altyapısı kurulmuştur. Bölgesel grid altyapısının Avrupa grid altyapısıyla uyumlu hale getirilmesi bölgedeki; dijital bölünmenin azaltılmasına, bilimsel ve üretken yeteneğinin açığa çıkmasına ve katılımcı ülkelerin Avrupa’daki grid çalışmalarına katılmalarına imkan tanımıştır.

South Eastern European Grid-enabled elnfrastructure Development-2 (2006-2008)

Güney Doğu Avrupa grid altyapısının sürdürebilirliği SEE-GRID-2 projesinin en önemli önceliği olmuştur. Grid organizasyonel yapılarının ulusal düzeyde olgunlaştırılması, operasyon merkezlerinin kurulması ve işletilmesi ve akredite olmuş ulusal sertifika otoritelerinin kurulmasıyla ulusal ve bölgesel altyapı işletiminde güvenilirlik sağlanmıştır. Bilimsel topluluklar arasında ihtiyaç duyulan grid kullanıcı arayüzü tanışıklığının oluşturulması, hesaplama kaynaklarının paylaşım kültürünün geliştirilmesi, öngörülen e-altyapı politikalarının geniş ölçekli olarak kabulüne zemin hazırlanması konularında kalıcı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

SEE-GRID eInfrastructure for Regional eScience (2008-2010)

SEE-GRID-SCI projesi, Güney Doğu Avrupa’nın e-altyapısını güçlendirerek, kullanıcı toplulukları arasında yeni bilimsel işbirliklerinin oluşturulmasını sağlamıştır. Sismoloji, meteoroloji ve çevre koruma alanlarındaki stratejik gruplar öncelikli olmak üzere işletilen altyapının bölge içi ve dışı geniş topluluklar tarafından kullanılması teşvik edilmiştir. Hedef kullanıcı topluluklarının hesaplama depolama taleplerini karşılamak üzere kaynaklar artırılarak bölgesel e-altyapı genişletilmişir.