HP-SEE

-A +A

High Performance Computing Infrastructure for South East Europe’s Research Communities

HP-SEE (High Performance Computing Infrastructure for South East Europe’s Research Communities) projesi Güney Doğu Avrupa ülkelerindeki mevcut Yüksek Başarımlı Hesaplama kaynaklarının ortak bir altyapı üzerinden birbirine bağlanması ve bu kaynakların işletimi için çözümler üretilmesini amaçlamıştır. Bununla birlikte proje Güney Kafkas ülkeleri akademik ağlarının Avrupa Akademik Ağına bağlantısını sağlayarak ilgili ülkelerde yüksek başarımlı hesaplama alanındaki çalışmaları geliştirmeyi hedeflemiştir.

HP-SEE proje ortaklarının hesaplama alanındaki birlikte çalışmaları 2004-2006 yıllarında yürütülmüş olan Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında desteklenen SEE-GRID projesi ile başlamış ve projenin devamı niteliğinde sürdürülen SEE-GRID-II ve SEE-GRID-SCI projeleri ile devam etmiştir. Bununla birlikte Güney Kafkas ülkelerinin Avrupa Akademik ağına bağlantısı noktasındaki çalışmalar, TÜBİTAK ULAKBİM koordinatörlüğünde Mart 2008 – Aralık 2010 yılları arasında sürdürülmüş olan ve yine 7. Çerçeve program kapsamında desteklenen Black Sea Interconnection (BSI) projesi ile başlamıştır. HP-SEE projesi bu iki farklı alanda (hesaplama ve akademik ağ bağlantıları) yürütülen çalışmaların tek bir çatıda toplanması sonucu ortaya çıkmıştır.

Proje 01.09.2010 tarihinde başlamış ve 36 ay devam etmiştir.