SEERA-EI

-A +A

South East European Research Area for eInfrastructures (2009-2012)

http://www.seera-ei.eu

SEERA-EI projesi Güney Doğu Avrupa bölgesinde e-altyapılarla ilintili ulusal programlar arasında koordinasyon sağlayarak program tabanlı bölgesel iletişim ve işbirliği platformu oluşturmuştur. Ulusal e-altyapı programları mevcut durumlarıyla ileri seviyede incelenmiş ve altyapısal “gap” analizleri yapılmıştır. Ulusal programlara yol gösterici içerik taşıyan “en iyi uygulama” örnekleri bir araya getirilmiş ve ülkelerin kendi yapılarına uyarlayabilecekleri ulusal e-altyapı programı hazırlama kılavuzu hazırlanmıştır. Bölgesel bazda ortak vizyon ve stratejilerin belirlenmesiyle açılan ortak çağrı sürdürülebilir işbirliği için gerekli platformu sağlamıştır.