Avrupa Birliği Destekli

-A +A

ULAKBİM, inovasyon merkezlerini ulusal ölçekte birbirlerine bağlayan, etkileşimli ve yeni teknolojilere dayanan bir bilgisayar ağının kurulması ve işletilmesinden sorumludur.

ULAKBİM, ulusal inovasyon sistemine bilgi teknolojisi desteği sağlanması, bilgi hizmetlerinin ağ üzerinden verilebilmesi ve bilgi teknolojileri konularında ARGE çalışmaları gerçekleştirilmesi için, hem Ulusal Destekli hem de Avrupa Birliği Destekli projeler yürütmektedir. Bu amaçla, akademisyenlere, araştırmacılara ve kurumsal kullanıcılara etkileşimli, yüksek hızlı ve yeni teknolojilere açık bir bilgisayar ağı ile hizmet vermektedir.

Bu ağ altyapısını kullanarak, ulusal bilgi birikimini yansıtacak ve bilgi üretimine yardımcı olacak şekilde bilgi toplama ve derleme çalışmalarını yürütmekte, bu bilgilerin sınıflama ve düzenleme işlevlerini yönetmektedir.

ULAKBİM, Ulusal ve uluslararası eğitim alanlarında, eğitim kurumlarındaki teknolojiyi iyileştirmek, eğitim kalitesini yükseltmek ve eğitimin yaygınlığını ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla bilişim teknoloji araçlarının etkin kullanımı için yazılım, içerik, bilgi erişim modelleri, altyapı ve sistemlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yardımcı olacak projeleri yürütmektedir.